Back to top

Na hrvatskom tržištu 84% stanovništva se odlučuje na kupnju proizvoda hrvatske kvalitete

Okipor EPS

Okipor EPS

VARPOR EPS je ekspandirani polistiren koji se proizvodi iz granula polistirena, impregniranih pentanom. Postupak proizvodnje provodi se u tri odvojena stupnja.U prvom se stupnju granule kratkotrajnim grijanjem, pomoću vodene pare, predekspandiraju, povećavajući svoj volumen 20–40 puta ovisno o željenoj nasipnoj gustoći (12 – 30 kg/m3). Predekspandirane granule se transportiraju u silose gdje se stabiliziraju 12 -24 h. U trećem stupnju stabilizirane granule doziraju se u blokformu u kojoj djelovanjem suho zasićene pare dolazi do konačne ekspanzije, granule ispune cijeli volumen kalupa i međusobno se slijepe tvoreći kompaktni materijal zatvorenih ćelija. Blokovi se vade iz kalupa i nakon stabilizacije režu pomoći vruće žice.

Varpor EPS ima zatvorenu ćelijastu strukturu (u 1 m3 ima 98 % zraka i 3-6 milijuna zatvorenih ćelija) što ga odlikuje vrlo malom vodoupojnošću, relativno velikim otporom difuziji vodene pare i malom toplinskom vodljivošću. Amorfne je strukture i ne mijenja svoju temeljnu strukturu na temeperaturama do -180 o C, dok je trajno otporan na temperaturama do + 75o C, a kratkotrajno do + 90o C.
Sa stanovišta zaštite okoliša Varpor EPS je najprihvatljiviji polimerni materijal zato što upotrebljen kao toplinski izolator, značajno doprinosi uštedi energenata za grijanje i hlađenje, što značajno smanjuje sadržaj ugljikovog dioksida u atmosferi, glavnog čimbenika efekta staklenika.Varpor EPS ne sadrži fluor klorirane ugljikovodike koji oštećuju ozonski omotač, omekšivače i ne razgrađuje podzemne vode. Varpor EPS koji nastaje kao mljeveni otpad prilikom rezanja bloka potpuno se reciklira kao regenerat koji se dodaje u manjem postotku kod proizvodnje blokova, tako da u procesu proizvodnje Varpora EPS -a nema otpada.
Odličan je toplinski izolator, teško je zapaljiv prema HRN DIN 4102 razred B1, ima dobra mehanička svojstva i jednostavno se ugrađuje. . Porastom nasipne gustoće raste i tlačna čvrstoća kod 10 % stišljivosti.

Varpor EPS F ( fasadni ) primjenjuje se u kompaktnim fasadnim toplinskim sustavima, proizveden je bez regenerata i stabiliziran, izrađuje se i sa preklopom. Najbitnije mehaničko svojstvo za Varpor EPS F je vlačna čvrstoća.
Zato se Varpor manjih nasipnih gustoća (Varpor EPS 50, 60, 70) primjenjuje kao toplinska izolacija tamo gdje nema posebnih zahtjeva za tlačnom čvrstoćom (u kosim krovovima, ispunama, vanjskim zidovima s obzidnom opekom, unutrašnjim zidovima, masivnim kosim krovovima,…).
Varpor EPS većih nasipnih gustoća (Varpor EPS 80, 90,100,120,150,200) primjenjuje se kao toplinska izolacija kod podova, u kosim krovovima, ravnim krovovima s većim i srednjim opterećenjem.
Za prigušenje udarnog zvuka u konstrukcijama plivajućih podova primjenjuje se Varpor EPS T, elastificirani. Može se primijeniti u dilatacijskim rešetkama.
Ovisno o debljini izolacijskih ploča Varpora EPS –a i klimatskim uvjetima ostvaruje se ušteda energije 60 % i više kako za grijanje zimi tako i za hlađenje ljeti.

Fragmat H d.o.o.

Društvo Varping d.o.o. utemeljeno je 1992. godine u privatnom vlasništvu. Od te godine pokrenuta je proizvodnja lakih građevinskih ploča koje su tradicionalan hrvatski proizvod ( prva proizvodnja pokrenuta je u Zagrebu 1935. godine ). Varping je jedini proizvođač ovih ploča u Hrvatskoj, koje su ujedno i strateški važan proizvod jer se koriste za toplinsku i zvučnu izolaciju zgrada, uštedu energije, zaštitu okoliša i protupožarnu zaštitu. Prvih godina proizvodnja u Varpingu nije zadovoljavala ni kvalitetom niti kapacitetom. Uprava tvrtke je uložila mnogo napora da se proizvodna linija potpuno modernizira i automatizira, u čemu je i uspjela. 1995. godine proizvodnja je već...

Ostali proizvodi