Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Colafrez – CWM – nisko- temperaturna bitumenska mješavina

Colafrez – CWM – nisko- temperaturna bitumenska mješavina

Colafrez-CWM dobiva se od reciklažnog asfaltnog agregata te dodavanjem aditiva bitumenu CWM-a (chemorana). Njegovom se proizvodnjom smanjuje korištenje novog bitumena i kamenog materijala u asfaltu. Zadržava se ista kvaliteta proizvoda kao i kod klasičnog asfalta, s time da se proizvodnjom Colafreza-CWM postiže 30 – 40 °C niža temperatura proizvodnje i ugradnje, a moguće ga je ugraditi i kod nižih temperatura. CWM je mješavina površinski aktivnih tvari, a koristi se kao aditiv za bitumen, čime se postiže adhezija u bitumenskoj mješavini.
Vrlo je važna stavka ušteda energije koja iznosi oko 20 posto te smanjenje emisije CO₂ za 30 posto, dakle i smanjen je negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

Colas Hrvatska d.d.

Colas Hrvatska d.d. utemeljena je 1962. godine, u vrijeme kada je počela intenzivna modernizacija i asfaltiranje prometnica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Danas je dio multinacionalne Colas Grupe te se uspješno prilagođava novim uvjetima poslovanja. Specijalizirana je za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje autocesta, cesta nižeg ranga, državnih te prometnih površina u sklopu industrijskih, trgovačkih, sportskih, rekreacijskih i turističkih objekata. Kontinuirano je investirala u sofisticirani vozni i strojni park, i tako se specijalizirala i za najzahtjevnije poslove poput izgradnje i održavanja autocesta. Posjeduje četiri asfaltne baze koje se nalaze u Varaždinu, Lepoglavi, Posedarju te Pločama, postrojenje za proizvodnju betona i postrojenje za proizvodnju...

Ostali proizvodi