Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Colafrez – CWM – nisko- temperaturna bitumenska mješavina

Colafrez – CWM – nisko- temperaturna bitumenska mješavina

Colafrez-CWM dobiva se od reciklažnog asfaltnog agregata (asfalta recikliranog glodanjem asfaltnih slojeva, drobljenjem asfaltnih ploča ili komada ploča izvađenih iz asfaltnih kolničkih konstrukcija, ostataka ili viškova asfalta nastalih tijekom proizvodnje) te dodavanjem aditiva bitumenu CWM-a (chemorana).

Upotrebom reciklažnog asfaltnog agregata, to jest proizvodnjom Colafreza-CWM smanjuje se korištenje novog bitumena i kamenog materijala u asfaltu. Zadržava se ista kvaliteta proizvoda kao i kod klasičnog asfalta, s time da se proizvodnjom Colafreza-CWM postiže 30-40 ºC niža temperatura proizvodnje i ugradnje.
CWM je mješavina površinski aktivnih tvari, a koristi se kao aditiv za bitumen, čime se postiže adhezija u bitumenskoj mješavini da možemo temperaturu proizvodnje i ugradnje sniziti za 30 ºC do 40 ºC u odnosu na standardnu metodu.

Vrlo je važna stavka ušteda energije koja iznosi oko 20 posto te smanjenje emisije CO2 za 30 posto, što za sobom povlači i smanjen negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
Colafrez-CWM moguće je ugraditi i kod nižih temperatura – 0 °C.

Colas Hrvatska d.d.

Colas Hrvatska d.d. utemeljena je 1962. godine. U vremenu njezina osnivanja počela je intenzivna modernizacija i asfaltiranje prometnica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te je u 60-im i 70-im godinama 20. stoljeća asfaltom „presvučeno“ gotovo tisuću kilometara lokalnih i regionalnih prometnica. U današnje se vrijeme Colas Hrvatska kao dio multinacionalne Colas Grupe uspješno prilagođava novim uvjetima poslovanja stvarajući kvalitetne osnove svog opstanka i razvoja u budućnosti. Godine 1997. osnovana je tvrtka Asfalti Ptuj u Sloveniji koja Colas čini respektabilnim gospodarskim subjektom i kvalitetnim i pouzdanim partnerom u svim segmentima niskogradnje. Godine 2001. uspostavlja se zasebna tvrtka Colas Mineral d.o.o. koja se bavi...

Ostali proizvodi