Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan
Jankomir 11, pp 68
10090 Zagreb
01/3430-000
01/3794-116
pbsvi@pbsvi.hr

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan zdravstvena je ustanova za stacionarno akutno i produženo te ambulantno i liječenje u dnevnoj bolnici kao i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih te vezanih za stres i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i drogama te organskih i simptomatskih poremećaja. U prevenciji, liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji primjenjuju se biološke, psihoterapijske i socioterapijske metode, s usmjerenjem na psihodinamski i socijalnopsihijatrijski pristup te primjenu psihoterapije, psihoedukacije i psihosocijalnih intervencija u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji pacijenata s psihotičnim poremećajima pa je Klinika za psihijatriju Sveti Ivan Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za psihoterapiju psihotičnih poremećaja.

U prevenciji, dijagnostici, liječenju, psihosocijalnoj rehabilitaciji i oporavku sudjeluju i neurolog, internist i inženjer medicinske biokemije, kao i zdravstveni suradnici psiholozi, socijalni radnici, radnookupacijski terapeuti i terapeut za fizičku rekreaciju, uz odgovarajuće dijagnostičke sadržaje kao što su EEG, doppler sonografija krvnih žila glave i vrata, rendgen, medicinsko-biokemijski laboratorij te radnookupacijske i športskorekreacijsko rehabilitacijske programe.

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan ustrojena je i djeluje po konceptu psihijatrije u zajednici s ciljem da liječenje u bolnici bude što kraće, te da se pacijenti što prije oporave i osposobe za povratak u obitelj, na radno mjesto i u društvo. Članovi obitelji pacijenta uključuju se u program edukacije tako da postanu aktivni sudionici u liječenju svog oboljelog člana, te da zajedno sa stručnjacima budu i subjekti procesa destigmatizacije psihičkih poremećaja i psihijatrijskog liječenja.

Naši znakovi...