Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Usluga dnevne bolnice sa pripadajućim programima

Usluga dnevne bolnice sa pripadajućim programima

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje
U Dnevnoj bolnici za nepsihotične poremećaje ambulantnim psihosocijalnim i psihoterapijskim metodama liječe se poremećaji prilagodbe (uključujući laboralnu, obiteljsko – bračnu problematiku), poremećaji ličnosti, anksiozna i depresivna stanja, te komplikacije žalovanja. U sklopu Dnevne bolnice provodi se program „Razum i osjećaji“ (RIO I i RIO II) za liječenje graničnih poremećaja ličnosti. Liječenje u Dnevnoj bolnici odvija se svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do 14 sati. Dnevna bolnica postiže svoj terapijski učinak, kako samom organizacijskom formom, tako i različitim psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima koji se u njoj primjenjuju (kognitivno-bihevioralne radionice, grupna psihoterapija i kreativno-rekreativna terapija).
Terapijski tim čine tri liječnika-psihijatra, grupni analitičar, obiteljski i bračni terapeut te edukant iz psihoanalitičke psihoterapije i kognitivno-bihevioralne terapije, jedna dipl. medicinska sestra i jedna prvostupnica sestrinstva koje su educirani grupni terapeuti, dipl. psiholog, radni terapeut i socijalna radnica.

Dnevna bolnica za ovisnost
Svjedoci smo da se posljednjih godina u Republici Hrvatskoj značajno i drastično povećala ponuda, dostupnost i promidžba igara na sreću što je u konačnici dovelo i do sve većeg broja ovisnika o igrama na sreću, odnosno ovisnika o kockanju i sportskom klađenju. Iako kod nas ne postoji registar ovisnika o kockanju, ako se slijede inozemni statistički podatci može se reći kako je u Hrvatskoj oko 50.000 ljudi ovisno o kockanju, no kao i svaka druga ovisnost, tako i ovisnost o kockanju ne pogađa samo ovisnika, nego i ljude u njegovoj okolini, roditelje, ženu, muža, djecu, kolege na poslu, prijatelje, pa je broj osoba pogođenih ovim problemom značajno veći. Kada se sagleda sve navedeno jasno je da je ovisnost o kockanju sve veći javno zdravstveni problem, i sukladno tome, nastojeći pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji, u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u travnju 2014. godine otvorena je prva, i za sada jedina, Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju u Republici Hrvatskoj u kojoj djeluje tim educiranih stručnjaka provodeći ciljano strukturiran i prilagođen terapijski program za ovu populaciju.

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane
Prema posljednjim epidemiološkim procjenama u Republici Hrvatskoj 40.000 ljudi ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksiju, bulimiju, kompulzivno prejedanje, a NE pretilost). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu pacijentovu obitelj. Time dolazimo do kritične mase ljudi pogođenih spomenutom bolešću, koja predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem. Dugogodišnje iskustvo rada sa složenim psihičkim poremećajima i s poremećajima prehrane iznjedrilo je program dnevne bolnice za poremećaje prehrane sa stručnim timom sastavljenim od dvoje psihijatara – psihoterapeuta, profesorice psihologije, više medicinske sestre, radne terapeutkinje i kuhara.
Ovaj devetomjesečni program sadržava nekoliko vrsta psihoterapije, radnu terapiju, psihofarmakoterapiju i redovito praćenje sa supervizijom. Program se održava unutar Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, poluotvorena je tipa, jer je uključivanje moguće samo tijekom prvoga mjeseca, a prima 15-ero pacijenata. Prvi ciklus programa (pretprogram) pokrenut je početkom studenoga 2014. g. nizom strukturiranih jednotjednih predavanja, a intenzivniji program počinje 01. prosinca 2014 pet puta na tjedan tijekom dva mjeseca. Nakon toga slijedi šest mjeseci jednotjednih sastanaka (postprogram). Program namijenjen radno, tjelesno i intelektualno kompetentnim osobama jer ne uključuje bolničko ležanje. Dnevno trajanje u intenzivnom dijelu programa je šest sati na dan.

PIPS – Program integrativne psihijatrije
Klinička iskustva i znanstvena istraživanja ukazuju da se u oboljelih od kroničnih tjelesnih bolesti (pulmološke, kardiovaskularne, endokrinološke, neurološke i gastroenterološke) dva do tri puta češće javljaju psihički poremećaji (komorbiditet), kao što su ovisnosti, afektivni, anksiozni i psihotični poremećaji).
Najučestalije se javlja depresija maskirana tjelesnim simptomima i umorom uz učestalost od 40%. S druge strane, kronički psihičko bolesnici u prosjeku žive 20 godina kraće. Najčešće umiru od pravovremeno neprepoznatih kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Program integrativne psihijatrije (PIPS) provode multidisciplinarni timovi kojeg vode psihijatri, a u timu također sudjeluju psiholog i medicinska sestra. Njeguje se integrativni pristup pravodobnoga prepoznavanja, liječenja i rehabilitacije. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom, uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, te grupnom i individualnom psihoterapijom – kognitivno-bihevioralna terapija.
Cilj programa je pravodobnim i uspješnim liječenjem te rehabilitacijom psihičkih poremećaja u kroničnih tjelesnih bolesnika, a tjelesnih bolesti u kroničnih psihičkih bolesnika, unaprijediti suradnju u liječenju primarnih bolesti, smanjiti broj hitnih intervencija, hospitalizacija i suicida te poboljšati kvalitetu života.
Program se provodi u specijaliziranim ambulantama Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, putem mobilnih timova na terenu i u ugovornim suradnim ustanovama (ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama grada Zagreba i RH).

Dnevna bonica za liječenje psihotičnih i graničnih poremećaja
Dnevna bolnica za psihotične i granične poremećaje dio je cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
Dnevna bolnica je vremenski ograničen strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije odnosno oporavka baziran na različitim psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama.
Liječenje u dnevnoj bolnici je prijelazni oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkog liječenja. Na liječenje se mogu uputiti oni pacijenti koji nisu u akutnoj fazi bolesti, ali imaju potrebu za intenzivnim terapijskim intervencijama koje se ne mogu realizirati u ambulantnim uvjetima.
Program liječenja prilagođen je potrebama pacijenta, a u njemu se provode sljedeće aktivnosti: grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija,višeobiteljska grupna psihoterapija, metakognitivni trening,kognitivno bihevioralna radionica,anti-stigma radionica, terapijska zajednica, psihoedukacija, radno-okupaciona terapija,socioterapija i rekreativna terapija.

PAM – Dnevna bolnica za oboljele od demencija

PROGRAM ZA PAMĆENJE
Program je organiziran u okviru Dnevne bolnice za oboljele od demencija u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Traje tri mjeseca, svaki tjedan od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 sati. Program je namijenjen prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od demencija, članovima obitelji odnosno njegovateljima.
Program provodi terapijsko–rehabilitacijski tim koji čine: psihijatri, konzilijarni internist i neurolog, psiholog, medicinska sestra/tehničar, socijalni radnik i radni terapeut.
U liječenju se primjenjuje holistički i individualiziran pristup. Koriste se farmakoterapijske i nefarmakološke metode koje uključuju: vježbe poboljšanja mentalne kondicije (terapija smijehom, prisjećanje sretnih dana, komunikacija, pisanje, čitanje, poticanje hobija, pomaganje drugima…), multisenzornu terapiju (muzikoterapija, aromaterapija, fototerapija), kreativne radionice (likovna i literarna radionica) te društvene igre. Psihosocijalne intervencije provodit će se metodom savjetovanja, edukativno – suportivnih grupa i grupa samopomoći.
Ciljevi programa su smanjenje broja hospitalizacija i institucionalizacije, edukacija njegovatelja i poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji.

STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja
Činjenica da suvremeno društvo zanemaruje svakodnevni stres koji postaje normalnom sastavnicom razmišljanja i ponašanja. Tradicionalna se obitelj raspada, društvena djelatnost je oskudna, stopa nasilja raste, kao i stresovi vezani uz posao, promet i elementarne nepogode. Potaknuti potrebom za pružanjem pomoći navedenoj skupini ugroženih sugrađana, osmislili smo novi program: preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja (akronim: STUP).
Cilj programa STUP je integracija prevencije i edukacije (psihoedukacija potencijalno ugroženih skupina te unesrećenih i njihovih obitelji), kao i liječenje (psihofarmaci, psihoterapijski programi uz tehnike relaksacije), stresom i traumom uzrokovanih poremećaja. Ciljna skupina su žrtve stresa, traume, kao i nasilja: obiteljskog, radnog, socijalnog, prometnog, kao i stradalnici u prirodi uzrokovanih nesreća. Specifičnost je programa STUP uključivanje u dijagnostičke postupke zdravoga bračnog/partnerskog para, kako bi se rano detektirala (i po potrebi liječila) posredna (sekundarna/vikarna) traumatizacija.
Kako bi se izbjegla stigma psihijatrijskoga poremećaja/bolesti, program je organiziran u Dnevnoj bolnici. Program se provodi tijekom 3 mjeseca. Prema dogovoru (potrebi/motivaciji) organiziran je nastavak grupnoga psihoterapijskog rada u polikliničkoj službi. Predbilježba za uključivanje u Program moguća je nakon indikacijskog intervjua kod voditeljice programa prim. mr. sc. Slobodanke Kezić.

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan zdravstvena je ustanova za stacionarno akutno i produženo te ambulantno i liječenje u dnevnoj bolnici kao i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih te vezanih za stres i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i drogama te organskih i simptomatskih poremećaja. U prevenciji, liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji primjenjuju se biološke, psihoterapijske i socioterapijske metode, s usmjerenjem na psihodinamski i socijalnopsihijatrijski pristup te primjenu psihoterapije, psihoedukacije i psihosocijalnih intervencija u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji pacijenata s psihotičnim poremećajima pa je Klinika za psihijatriju Sveti Ivan Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike...