Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

DVOKUT – ECRO d.o.o.

DVOKUT – ECRO d.o.o.
Trnjanska 37
10000 Zagreb
01/6114-867
01/6155-875
info@dvokut-ecro.hr

DVOKUT-ECRO d.o.o. je savjetodavno društvo sa sjedištem u Zagrebu koje pruža usluge u području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja. Društvo je u privatnom vlasništvu, osnovano 1991. godine, a pod današnjim imenom posluje od 1995. godine. Osim u Hrvatskoj, DVOKUT-ECRO posluje i na idućim inozemnim tržištima: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Turskoj, Gruziji i Ukrajini.
Zahvaljujući stručnosti svojih zaposlenika te referencama, DVOKUT-ECRO d.o.o. je 1997. godine, među prvima u Hrvatskoj, ispunio potrebne stručne i tehničke uvjete za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i stručnih poslova pripreme i izrade studije o utjecaju na okoliš.
Danas DVOKUT-ECRO ima preko 25 različitih suglasnosti za pružanje usluga u području zaštite okoliša i prirode. Osim toga, Društvo svojim korisnicima nudi pripreme studija izvedivosti, analize troškova i koristi, due diligence izvještaja te projektne dokumentacije.
Društvo zapošljava tim, sastavljen od stručnjaka iz različitih područja kemije, ekoinženjerstvo, biologije, ekonomije, prometa, šumarstva, krajobrazne arhitekture, fizike, geologije, geofizike, agronomije, i dr.
Stalnim ulaganjem u stručni tim, kao i suvremenu opremu kontinuirano se širi područje djelovanja društva te se razvijaju nove usluge koje se mogu pružiti poslovnim subjektima i javnim sektoru. Društvo posjeduje različitu tehnološku opremu koju koristi za izvršavanje usluge praćenje stanja okoliša. Dva pokretna ekološka laboratorija, namijenjena za brzu analizu i procjenu stanja okoliša, a od 2010. godine posjeduje akreditaciju sukladno certificiranoj normi ISO 17025. Uz laboratorij za praćenje kvalitete zraka, DVOKUT-ECRO d.o.o. posjeduje i oceanografski laboratorij te opremu za istraživanje i monitoring morskog okoliša.
Društvo je certificirano sukladno idućim normama: ISO 9001 i ISO 14001 (upravljanje kvalitetom i okolišem), ISO 45001 (Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu), ISO 27001 (sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) te ISO 26000 (društveno odgovorno poslovanje).

Naši znakovi...