Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Savjetodavne usluge u području zaštite prirode i okoliša

Savjetodavne usluge u području zaštite prirode i okoliša

DVOKUT-ECRO svojim klijentima nudi iduće usluge u području zaštite prirode i okoliša:
• strateške procjene i procjena utjecaja zahvata na okoliš
• zaštita prirode (uključujući ekološku mrežu), voda i mora
• sprečavanje, kontrola i sanacija onečišćenja (uključujući okolišnu dozvolu)
• izrada dokumenata u području gospodarenja otpadom
• izrada raznih elaborata, analiza, izvješća, programa zaštite okoliša i akcijskih planova
• projektiranje i okolišni nadzor tijekom gradnje
• izrada studija izvodljivosti i financijsko ekonomskih analiza
• edukacije
• praćenje stanja okoliša
• oceanografska i biološka ispitivanja
Potrebno je naglasiti da DVOKUT-ECRO svojom kvalitetom i poslovanjem na više načina nadilazi sve zakonske minimume i zadovoljava najviše standarde kvalitete, što ga čini liderom na domaćem tržištu zaštite okoliša.
Visoki standard poslovanja omogućava prije svega visokokvalitetan i multidisciplinaran tim stručnjaka. Kvaliteti usluge pridonosi i činjenica da djelatnici dolaze iz različitih struka čija suradnja i rad omogućava multidisciplinaran pristup rješavanju problema te ‘in-house’ obavljanje kompletne usluge, što ga izdvaja na tržištu.

DVOKUT – ECRO d.o.o.

DVOKUT-ECRO d.o.o. je savjetodavno društvo sa sjedištem u Zagrebu koje pruža usluge u području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja. Društvo je u privatnom vlasništvu, osnovano 1991. godine, a pod današnjim imenom posluje od 1995. godine. Osim u Hrvatskoj, DVOKUT-ECRO posluje i na idućim inozemnim tržištima: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Turskoj, Gruziji i Ukrajini. Zahvaljujući stručnosti svojih zaposlenika te referencama, DVOKUT-ECRO d.o.o. je 1997. godine, među prvima u Hrvatskoj, ispunio potrebne stručne i tehničke uvjete za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i stručnih poslova...