Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Colas Mineral d.o.o.

Colas Mineral d.o.o.
Međimurska 26
42000 Varaždin
042/352-511
042/233-137
bstager@colas.hr

COLAS Mineral d.o.o. dio je internacionalnog koncerna COLAS, lidera u niskogradnji i proizvodnji kamenih agregata i sastavni je dio Grupe COLAS Hrvatska od 2001. godine.
COLAS Mineral kadrovski je ekipiran inženjerima, tehničarima i kvalificiranim djelatnicima sa višegodišnjim iskustvom čija je djelatnost vađenje, proizvodnja i distribucija šljunka, proizvodnja i distribucija kamenog agregata, proizvodnja i distribucija betona, proizvodnja i distribucija cementne stabilizacije; prodaja šljunka, agregata i betona trećim licima s dvije proizvodne lokacije: Hrastovljan i Puča. Šljunčara Hrastovljan smještena je neposredno uz autocestu Zagreb-Goričan na području Varaždina, čime omogućuje kupcima pouzdanu i pravovremenu uslugu sukladno potrebama i zahtjevima. Isto tako, kamenolom Puča smješten je uz autocestu Zagreb-Split na području Maslenice čime se osigurava pouzdano snabdijevanje agregatima kupaca na području Zadarske i Ličko-senjske županije.
Odnos prema kupcima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djeluje, kao i kvaliteta proizvoda, kontinuirano poboljšavanje i stručnost prepoznato je i certificirano sukladno međunarodnim normama za upravljanje kvalitetom (ISO 9001:2008), okolišem (ISO 14001:2004) i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (OHSAS 18001:2007).

Naši znakovi...