Back to top

Na hrvatskom tržištu 84% stanovništva se odlučuje na kupnju proizvoda hrvatske kvalitete

Colmix – Mješavina agregata za proizvodnju betona

Colmix – Mješavina agregata za proizvodnju betona

Colmix predstavlja specijalnu mješavinu šljunčanih agregata za proizvodnju betonske smjese, specijalno dizajniranu prema zahtjevima kupaca. Colmix se može naručiti prema već napravljenoj certificiranoj recepturi, koju koristi većina kupaca, ali isto tako kupac može odrediti količinu određenih frakcija agregata u Colmixu prema svojim potrebama. Za proizvodnju Colmixa koriste se visokokvalitetni strojevi koji su kompjutorski praćeni pa je vjerojatnost odstupanja od pojedinih receptura zanemariva. Upotrebom Colmixa postižu se manji manipulativni troškovi, troškovi zaliha i troškovi transporta, a idealan je kod proizvodnje betona s mobilnim betonarama zbog toga što zahtijeva puno manje prostora (maksimalno do dva usipna koša dovoljna su za proizvodnju betona). Cijeli proces proizvodnje i utovara pogonjen je električnom energijom pa je Colmix proizveden na ekološki prihvatljiv način.

Colas Mineral d.o.o.

COLAS Mineral d.o.o. dio je internacionalnog koncerna COLAS, lidera u niskogradnji i proizvodnji kamenih agregata i sastavni je dio Grupe COLAS Hrvatska od 2001. godine. COLAS Mineral kadrovski je ekipiran inženjerima, tehničarima i kvalificiranim djelatnicima sa višegodišnjim iskustvom čija je djelatnost vađenje, proizvodnja i distribucija šljunka, proizvodnja i distribucija kamenog agregata, proizvodnja i distribucija betona, proizvodnja i distribucija cementne stabilizacije; prodaja šljunka, agregata i betona trećim licima s dvije proizvodne lokacije: Hrastovljan i Puča. Šljunčara Hrastovljan smještena je neposredno uz autocestu Zagreb-Goričan na području Varaždina, čime omogućuje kupcima pouzdanu i pravovremenu uslugu sukladno potrebama i zahtjevima. Isto tako, kamenolom Puča...