Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Usluga visokog obrazovanja – stručni studij Poslovno upravljanje

Usluga visokog obrazovanja – stručni studij Poslovno upravljanje

Visokoj poslovoj školi PAR dodijeljen je znak Hrvatska kvaliteta za uslugu visokog obrazovanja odnosno stručnog studija “Poslovno upravljanje” (Business Management). Sukladno uputama resorsnog ministarstva o postupanju tijekom COVID19 pandemije, Visoka poslovna škola PAR je spremno reagirala na potrebe tržišta te se uključila u najnoviji trend u visokom obrazovanju – on line predavanja uživo. U tu svrhu, pored postojeće platforme Moodle, VPŠ PAR započela je i s korištenjem aplikacije Zoom, koja omogućava livestreaming (praćenje predavanja uživo), kao i snimanje predavanja i naknadno pregledavanje snimljenog materijala. Virtualno okruženje u visokom obrazovanju omogućava kvalitetnu interakciju predavača i studenata te nudi i fleksibilnost u praćenju nastave putem snimljenih predavanja.
Specifičnost ovog dualnog studija ogleda se u praktičnoj nastavi, radu u malim grupama, permanentnom sudjelovanju u nastavi i stjecanju znanja kroz razne seminare i primjere iz prakse, te radnom tjednu koncipiranom na način da studenti imaju tri dana predavanja i dva dana prakse.

Osim poticanja inovativnosti i poduzetništva u svakodnevnom poslovanju, glavne prednosti VPŠ PAR sljedeće:
• Rad u malim grupama
• Mentorski pristup i konzultativna nastava
• Interakcija studenata i profesora
• Pristupačnost profesora i osoblja
• Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
• Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
• Obrazovanje kroz iskustvo i izravan rad
• Stvarno iskustvo iz poslovnog svijeta
• Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
• Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
• Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
• Stručna praksa
• Pristup studentima na radionicama, seminarima, treninzima, konferencijama, međunardnim projektima (Erasmus+)

Veleučilište PAR

Poslovna akademija Rijeka je osnovana 2007. godine s idejom razvoja vrhunskih edukacijskih programa i poslovnog savjetovanja koji se temelje na dugogodišnjem iskustvu, realnoj procjeni potreba gospodarstva te kontinuiranom praćenju stručnih znanstvenih inovacija i trendova. PAR je riječki pionir u pružanju modernih programa cjeloživotnog učenja i privatnog obrazovanja. PAR je krenuo s radom u gradu Rijeci kao jedan od partnera njemačke visoke poslovne škole BA Nordhessen Gmbh, pružajući tako budućim studentima mogućnost upisa na prvi međunarodni stručni studij na ovom području. Visoka poslovna škola PAR osnovana je 2011. godine, a od 2012. godine provodi preddiplomski stručni studij Poslovno upravljanje s ciljem...