Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Savjetovanja, ispitivanja i popravak tahografa

Savjetovanja, ispitivanja i popravak tahografa

Poslovanje tvrtke Tahograf d.o.o. je najvećim dijelom vezano uz pružanje usluga. Posebno su nam važne usluge vezane uz zakonsku obvezu korištenja uređaja za bilježenje u komercijalnim vozilima koji se zove tahograf. Njegovo korištenje za prijevoznika podrazumijeva i cijeli niz drugih obveznih radnji, kao što je periodičko ispitivanje svake dvije godine, pohranjivanje i analiza evidencije rada i odmora vozača, ispitivanje ograničivača brzine, edukacija vozača za vođenje evidencije i korištenje tahografa itd. Neke od tih radnji zahtijevaju da pružatelji usluga imaju posebno odobrenje od nadležnih državnih tijela za njihovo obavljanje, a druge su prepuštene vlasnicima vozila opremljenim tahografom da sami rade ili ugovore s nekom drugom tvrtkom vanjsku uslugu.
Tvrtka Tahograf d.o.o. je polazeći od činjenice da su poslovi vezani uz tahografe, održavanje, ispitivanje/kalibracija, obrada podataka te njihova analiza i pohrana, za prijevoznike nepoznati i zamorni radovi te da u pravilu nemaju ljudskih i materijalnih resursa da bi ih obavljali, kreirala posebne pakete uslužnih proizvoda koji se mogu primijeniti na svaku vrstu voznog parka te na svakog prijevoznika bez obzira na organizacijsku složenost i prostornu dislociranost.
Biti prisutan na svakom dijelu teritorija koje smatramo našim tržištem je vrlo važan element uspješnosti naše ponude uslužnih proizvoda. Stoga imamo 7 vlastitih i 83 ugovornih radionica lociranih po cijeloj Republici Hrvatskoj i time učinili naše usluge dostupne prijevoznicima bez obzira gdje im je sjedište ili trenutna pozicija vozila koje treba neku od naših usluga. Da bi usluge bile jednako kvalitetno obavljene bez obzira koja od radionica ih radi, pružamo ugovornim radionicama svu potrebnu tehničku podršku u njihovom radu. Školujemo tehničare u radionicama, osiguravamo originalne dijelove, pružamo informacije o tehničkim i zakonskim promjenama, osiguravamo im opremu i sve potrebne alate te pratimo njihov rad da li se drže propisanog standarda kvalitete.
Područje tahografa se vrlo dinamično mijenja. Neke promjene su uvjetovane tehničko / tehnološkim napretkom, neke promjenama propisa. Biti predvodnik na tržištu i za prijevoznike relevantan izvor informacija znači da morate biti na njihovom izvoru i neprestano ih pratiti. Tvrtka Tahograf d.o.o. je zastupnik proizvođača tahografa koji ima skoro 80% udio na europskom tržištu i u svojstvu zastupnika uvijek raspolaže s najsvježijim informacijama.
Kada je riječ o propisima, posebno EU propisima, tvrtka Tahograf d.o.o. ne samo da prati njihovo donošenje već i aktivno učestvuje u tehničkim pripremama propisa kroz aktivnosti svog djelatnika koji je kao nezavisni ekspert član stručne radne grupe Komisije EU.

Zahtjev za dodjelu znaka „Hrvatska kvaliteta“ smo podnijeli za dio naših uslužnih proizvoda povezanih uz zakonom predviđeno periodičko ispitivanja i popravke tahografa te kao dodanu vrijednost savjetovanje naših korisnika o korištenju tahografa i podataka koje tahografi bilježe. Kako je korištenje tahografa obveza propisana zakonom za određene kategorije prijevoza, korisnicima naših usluga obuhvaćeni tom obvezom poteškoće stvaraju česte izmjene zakona koji reguliraju to područje kao i izmjene tipova tahografa uvjetovanih s jedne strane brzim razvojem tehnike i tehnologije, a s druge strane promjenom propisa. U stanju neprestane borbe na tržištu cestovnog prijevoza naši su korisnici usluga usredotočeni na poslove organizacije prijevoza te održavanja voznog parka. Kako su propisi o radnom vremenu i obveznim odmorima vozača, vođenju evidencije rada korištenjem tahografa te obveznom arhiviranju i analizi podataka zabilježenih tahografom za prijevoznike i vozače komplicirani i podložni čestim izmjenama, to je njihovo praćenje i pravovremeno reagiranje na promjene dodatno opterećenje koje izlazi iz okvira „svakodnevnih“ poslova. Tvrtka Tahograf d.o.o. dodatno uslugama ispitivanja i popravka tahografa pruža uslugu upoznavanja voditelja voznog parka i vozača s aktualnim propisima te pravilnim korištenjem tahografa.
Time povezana usluga iz ponude naše tvrtke je arhiviranje i analiza podataka koje je tahograf zabilježio, što je obveza prijevoznika predviđena zakonom. Korisnicima naših usluga ispitivanja i popravaka tahografa nudimo da za njih radimo redovno preuzimanje podataka iz evidencije rada vozača zabilježene na tahografskim listićima i / ili karticama vozača digitalnih tahografa, njihovo arhiviranje, analizu te čuvanje u zakonskom roku od 3 godine. Korisnicima usluge predočavamo rezultate analize s komentarima o radnjama koje bi eventualno trebali poduzeti.
Koliko je nama poznato ovakvu vrstu dodatnih usluga koje objedinjuju sve gore navedeno je tvrtka Tahograf d.o.o. započela pružati prva u Hrvatskoj te među prvima u Europi. Danas već značajan broj tvrtki pruža ovakvu vrstu usluga što rezultira sve jačom konkurencijom na tržištu. To nas prisiljava na održavanje visokog nivoa kvalitete usluga kroz aktivno praćenje novih propisa na području tahografa te korištenja najnovijih tehnoloških / tehničkih rješenja koji nam omogućavaju povećanje naše efikasnosti.
Sljedeća vrsta usluge, a u vezi je s ispitivanjem i popravcima tahografa, je pružanje podrške radionicama ovlaštenim za ispitivanje i / ili popravak tahografa. Podrška se odnosi na pružanje svih tehničkih informacija neophodnih za rad ovlaštene radionice te informacija o obvezama radionica koje nameću EU i hrvatski propisi. Pružanje navedenih usluga radimo kroz uvodno informiranje i pomoć prilikom otvaranja novih radionica i njihovo apliciranje za dobivanje ovlaštenja za rad od nadležnog državnog tijela, početna i periodička školovanja tehničara u radionici, davanje na raspolaganje tehničke dokumentacije i procedure rada na poslovima ispitivanja i popravaka tahografa, info telefon za pružanje tehničkih informacija i pomoć tehničarima tijekom radnog vremena radionica za tahograf. Jednom godišnje organiziramo zajednički sastanak svih radionica za tahografe koje su oslonjene na nas po pitanju tehničke podrške, gdje zajednički sumiramo rezultate u protekloj godini te predstavljamo eventualne promjene u zakonodavnom dijelu ili tehničke promjene na tahografima. Takvi sastanci ujedno služe da predstavnici radionica iznesu ocjene našeg rada u proteklom razdoblju i predlože eventualne promjene kojima bi se mogao poboljšati naš rad.
Navedene usluge pružamo također i na tržištima Slovenije, BiH, Srbije, Albanije i Crne Gore. U Sloveniji imamo svoje predstavništvo u Ptuju. U Srbiji i Crnoj Gori smo prisutni preko tvrtke kćeri Tahograf BG d.o.o. sa sjedištem u Beogradu.

Tahograf d.o.o.

Tvrtka Tahograf d.o.o. je izrasla na temeljima dugogodišnje obiteljske tradicije obrtništva. Od samog početka tvrtka neprestano raste prateći intenzivni tehničko tehnološki razvoj na području komercijalnih vozila i u njima primijenjene IT tehnologije, oslanjajući se na moto da njen razvoj nije sam sebi svrha već nove tehnologije je potrebno staviti u službu njenim korisnicima kako bi povećali učinkovitost radnih procesa. Naše je djelovanje vezano uz stvaranje dodane vrijednosti vlasnicima flota bez obzira radilo se o primarnim, sekundarnim ili tercijalnim flotama uz punu orjentiranost prema zadovoljstvu naših klijenata, ne samo na hrvatskom već i na regionalnom tržištu. Bazu čine ljudi s posebnim...