Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Miris – metodika za projektiranje informacijskih sustava, verzija 2.0

Miris – metodika za projektiranje informacijskih sustava, verzija 2.0

Projektiranje i izgradnja informacijskih sustava zahtijevaju usvajanje i primjenu niza metoda. Odabran skup metoda koji softverska tvrtka koristi kao standard za vođenje svih projekata naziva se metodika. Naša metodika MIRIS (metodika za razvoj informacijskog sustava) koristi se u RIS-u i razvija od njegova osnutka.
MIRIS je skup metoda korištenih u propisanom redoslijedu sa svrhom projektiranja, izgradnje i uvođenja novoga informacijskog sustava.
Prema ovoj metodici ukupan razvojni napor sastoji se od šest faza koje su, pak, grupirane u dvije skupine, i to:
– Faze projektiranja
– Strateško planiranje
– Glavni projekt
– Izvedbeni projekt
– Faze izgradnje
– Proizvodnja softvera
– Uvođenje i primjena
– Održavanje
Primjenjivost MIRIS-a:
Neovisna je o operativnim sustavima, programskim jezicima, bazama podataka. Primjenjiva je za:
– klasičan razvoj IS jezicima treće generacije nad datotekama ili bazama podataka,
– razvoj jezicima četvrte generacije (4GL) nad relacijskim bazama podataka,
– razvoj generatorima aplikacija i CASE alatima.
Metodika MIRIS prikazana je na brojnim seminarima te objavljena 1995. godine na savjetovanju CASE 7, a i u knjizi Razvoj informacijskih sustava (autor M. Pavlić u izdanju Znak – Zagreb 1996).

RIS d.o.o.

RIS d.o.o. softverska je tvornica osnovana 1993. godine s misijom razvoja informacijskih sustava za velika i srednja poduzeća, na zadovoljstvo njihovih korisnika. Informacijski sustavi poduzeća složene su tvorevine, a njihov važan i vrlo često problematičan dio jest aplikativni softver. Za dobro funkcioniranje IS-poduzeća potreban je kvalitetan aplikativni softver. RIS je specijalizirana softverska tvrtka koja za kupca izgrađuje njemu potreban aplikativni softver. Kako bi što bolje ostvario svoju misiju, RIS je usavršio dvije skupine specijalnosti: projektiranje i izgradnju softvera. Projektiranje prethodi izgradnji softvera. Rezultat je projektiranja model poslovnog IS, ali i model budućega softverskog proizvoda koji treba izgraditi i ugraditi u...