Back to top

Znate li da proizvod koji nosi jedan od znakova kvalitete 63% ima veće šanse da završi u potrošačkoj košarici?

Miris – metodika za projektiranje informacijskih sustava, verzija 2.0

Miris – metodika za projektiranje informacijskih sustava, verzija 2.0

Projektiranje i izgradnja informacijskih sustava zahtijevaju usvajanje i primjenu niza metoda Odabran skup metoda koji softverska tvrtka koristi kao standard za vođenje svih projekata naziva se metodika. Naša metodika MIRIS (Metodlka za Razvoj Informacijskog Sustava) koristi se u RIS-u i razvija od njegovog osnivanja.

MIRIS je skup metoda za projektiranje IS, korištenih u propisanom redoslijedu sa svrhom projektiranja, izgradnje i uvođenja novog informacijskog sustava.

 

Prema ovoj metodici cjelokupni razvojni napor sastoji se od 6 faza koje su grupirane u dvije grupe faza i to:

Faze projektiranja:

– Strateško planiranje IS

– Glavni projekt

– Izvedbeni projekt

Faze izgradnje:

– Proizvodnja softvera

– Uvođenje i primjena

– Održavanje

 

Primjenjivost MIRIS-a:

Neovisna je o operativnim sustavima, programskim jezicima, bazama podataka.

 

Primjenjiva je za:

– klasičan razvoj IS jezicima treće generacije nad datotekama ili bazama podataka,

– razvoj jezicima četvrte generacije (4GL) nad relacijskim bazama podataka,

– razvoj generatorima aplikacija i CASE alatima.

 

Medodika MIRIS prikazana je na brojnim seminarima te objavljena 1995. godine na savjetovanju CASE 7 kao i u knjizi ” Razvoj informacijskih sustava ” (autor M. Pavlić u izdanju Znak – Zagreb 1996).

RIS d.o.o.

RIS d.o.o. je softverska tvornica. Osnovan je 1993. godine s misijom Razvoj Informacijskih Sustava za velika i srednja poduzeća na zadovoljstvo njihovih korisnika. Informacijski sustavi poduzeća su složene tvorevine a njihov važan i vrlo često problematičan dio je aplikativni softver. Za dobro funkcioniranje IS poduzeća potreban je kvalitetan aplikativni softver. RIS je specijalizirana softverska tvrtka koja za kupca izgrađuje njemu potreban aplikativni softver. Kako bi što bolje ostvario svoju misiju, RIS je usavršio dvije grupe specijalnosti i to: projektiranje i izgradnju softvera. Projektiranje prethodi izgradnji softvera. Rezultat projektiranja je model poslovnog IS, ali i model budućeg softverskog proizvoda, koji treba...