Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Holcim Cementi Ekspert®, Majstor®, Majstor® cement – zeleni, Primus®, Primus®+, Protektor®, Adria®

Holcim Cementi Ekspert®, Majstor®, Majstor® cement – zeleni, Primus®, Primus®+, Protektor®, Adria®

Holcim Ekspert® cement posebno je prilagođen za zahtjevne konstrukcije i visoku nosivost. Namijenjen je za temelje i ostale konstrukcije u kojima se zahtijeva niska toplina hidratacije, konstrukcije u morskom okružju te gradnju većih stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Receptura Holcim Ekspert® cementa prilagođena je tako da smanjuje vodopropusnost betona, što omogućuje otpornost na smrzavanje i kemijske agense te primjenu kod izrade vodospremnika. Dobra početna čvrstoća koju ima cement Holcim Ekspert® važna je u proizvodnji predgotovljenih betonskih elemenata jer smanjuje trajanje ciklusa proizvodnje, a povećava uštedu materijala i tehnološkog procesa. Leteći pepeo i granulirana zgura visokih peći, kao mineralni dodaci, poboljšavaju ugradivost betona te pridonose postizanju dobrih završnih čvrstoća. Dostupan je u vrećama od 25 kg, kao i u rasutom stanju.

Holcim Majstor® cement posebno je prilagođen za zidanje, žbukanje i betoniranje. Prednost je posebno prilagođenog cementa Holcim Majstor® produljeno vrijeme ugradivosti, što omogućuje pripremu veće količine smjese. Konzistencija se postiže manjim vodocementnim faktorom te naknadno dolijevanje vode radi produljene obradivosti nije potrebno. Postojana kvaliteta, odlična obradivost i dokazana čvrstoća najbolje su preporuke građevinarima, inženjerima, zidarima, kao i graditeljima „sam-svoj-majstor“. Holcim Majstor® cement posebno je prilagođen za zidarske radove (mort za zidanje, žbukanje, podloge i glazure), betoniranje (temelja, ne nosivih betonskih konstrukcija, nosivih betonskih konstrukcija do C 25/30) te izradu jednostavnih betonskih proizvoda. Dostupan je u vrećama od 25 kg, kao i u rasutom stanju. Posebno prilagođen za masivne betonske konstrukcije i objekte u kemijski agresivnom okruženju, za završne radove u građevinarstvu i betonske konstrukcije srednjih klasa čvrstoće.

U skladu s Holcimovim nastojanjem da stalno poboljšava odnos prema okolišu, Holcim je razvio Holcim Majstor cement – zeleni® kod kojeg se tijekom procesa proizvodnje u atmosferu sa ispusti 25% manje CO2 (u usporedbi s Majstor cementom).

Holcim Primus® cement posebno je prilagođen za iznimno zahtjevnu primjenu i visokovrijedne projekte. A tu je i Holcim Primus Plus® cement koji zahvaljujući recepturi, ima visok razvoj topline hidratacije cementa i vrlo brzi razvoj čvrstoće. Cement Holcim Primus® i Primus Plus® posebno je prilagođen:

– za uporabu u zahtjevnim građevinskim projektima gdje se traži visoka mehanička otpornost betonske konstrukcije, visoka početna čvrstoća i rano mehaničko opterećenje konstrukcije

– za izradu predgotovljenih betonskih elemenata i proizvoda te prednapregnutih betonskih konstrukcija

– za izradu vrlo otpornih betona na habanje te na mraz i sol

– za proizvodnju posebnih vrsta mortova, žbuka i građevinsko-kemijskih proizvoda.

 

Holcim Protektor® cement posebno je prilagođen za masivne betonske konstrukcije i objekte u kemijski agresivnom okružju. Cement Holcim Protektor® preporučuje se:

– u zahtjevnim građevinskim projektima gdje se traži visoka sulfatna otpornost, kao i otpornost na alkalije te produljena trajnost betonske strukture

– u vlažnom i agresivnom okružju, pri gradnji objekata za pročišćavanje otpadnih voda, kanalizacijskih sustava i sustava za odvodnju

– u morskom okružju, pri gradnji obalnih i podmorskih objekata

– pri izradi gotovih betonskih elemenata i proizvoda namijenjenih morskom okružju

– u betonskim konstrukcijama velikog presjeka i zapremine.

 

Stručnjaci iz Centra za inovacije i projekte optimizacijom receptura uzeli su ono najbolje iz dva Holcimova cementa – Protektora i Eksperta kako bi razvili Holcim Adria® cement koji je posebno prilagođen za masivne betonske konstrukcije i objekte u kemijsko agresivnom okruženju, a posebno za primjenu u morskom okruženju. Preporučuje se:

– u zahtjevnim građevinskim projektima gdje se traži otpornost na alkalije, te produžena trajnost betonske strukture

– u vlažnom i agresivnom okruženju

– pri građenju objekata za pročišćavanje otpadnih voda, kanalizacijskih sustava i sustava za odvodnju

– u morskom okruženju, pri građenju obalnih i podmorskih objekata

– pri izradi gotovih betonskih elemenata i proizvoda namijenjenih morskom okruženju

– u betonskim konstrukcijama velikog presjeka i zapremine

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Holcim Hrvatska d.o.o. dio je Holcim Grupe, jednog od vodećih svjetskih dobavljača cementa, agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), betona i usluga povezanih s gradnjom. Holcim u Hrvatskoj ima jednu tvornicu cementa, dva terminala za cement, tri tvornica betona i tri kamenoloma agregata. Kao jedan od osnivača Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR), Holcim u poslovanju primjenjuje načela održivog razvoja te pri donošenju poslovnih odluka u obzir uzima i okolišne i društvene te ekonomske aspekte. Kvaliteta Holcimovih proizvoda direktno je povezana s kvalitetom sirovina korištenih u njihovoj proizvodnji te brigom koja se posvećuje svakoj fazi u lancu stvaranja vrijednosti....

Ostali proizvodi