Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Proizvodnja MK i OSO d.o.o.

Proizvodnja MK i OSO d.o.o.
Vukomerička 9
10410 Velika Gorica
01/6229-900
01/6221-199
dalekovod@dalekovod.hr

Dalekovod je dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i gradnju, a u skopu svoje djelatnosti projektira, gradi, montira i proizvodi: distribucijske mreže i vodove napona 0,4 do 500 kV, trafostanice i rasklopna postrojenja napona 0,4 do 500 kV, kontaktne mreže za elektrovuču, polaganje podzemnih i podmorskih energetskih PTT kabela, rasvjetu prometnica, športskih i drugih objekata, portale i nosače aparata za energetske i prometne objekte, zaštitne i sigurnosne ograde, portale – nosače za prometnu signalizaciju i putokaze na svim prometnicama i autocestama, čelično-rešetkaste i limene stupove za mreže i vodove napona 0,4 do 400 kV, PTT vodove i kontaktnu mrežu, ovjesnu i spojnu opremu za mreže, vodove, trafostanice i kontaktnu mrežu, rasvjetne, reflektorske, antenske i televizijske stupove, specijalna rješenja za elektroprijenosne i prometne objekte, alate i indukcijske uređaje. Dalekovod znatne napore ulaže u razvoj i istraživanje te modernizaciju tehnologije projektiranja, proizvodnje i izgradnje, surađujući pritom sa znanstvenim ustanovama i zavodima. Prilagođenost svjetskim standardima potvrđena je i certifikatom ISO 9001, kojeg je izdao Lloyd s Register Quality Company. •Kompresione stezaljke i spojnice

Naši znakovi...