Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Usluga prijevoza putnika u cestovnom prijevozu

Usluga prijevoza putnika u cestovnom prijevozu

Prijevoz putnika odvija se u skladu s Ugovorom o pružanju javne usluge prijevoza prema utvrđenom voznom redu, na ukupno 24 linije, sa 136 polazaka dnevno, a na raspolaganju su 44 autobusa. S ciljem poboljšanja i osuvremenjivanja poslovanja, posebice kod pružanja usluga prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu u 2017. godini, poduzeće je uložilo znatna sredstva u nabavu novoga sustava za naplatu, kontrolu i evidenciju putnika kojim osigurava veću dostupnost informacija, a detaljnijom analitikom moći će kvalitetnije približiti, osigurati i prilagoditi svoje usluge krajnjim korisnicima.
2018. godine poduzeće je napunilo 60 godina postojanja te prateći trendove u potrebama pružanja kvalitetne usluge javnog prijevoza putnika, a u skladu sa planovima regionalnog razvoja područja na kojem djeluje, stručni tim Auto prometa Sisak izradio je studiju prometne izvodljivosti na temelju koje su poduzeću dodijeljena 22.792.540,00 kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za kupnju 20 novih autobusa. Time će se postojeći standard dići na još višu razinu pružanja kvalitetne usluge prijevoza putnika, Auto promet Sisak imati najmlađi vozni park u Republici Hrvatskoj. Isto će rezultirati povećanjem udobnosti i dostupnosti javnog prijevoza, smanjenjem štetnih utjecaja na okoliš, povećanjem sigurnosti te smanjenjem operativnih troškova.
Auto promet Sisak godišnje preveze više od 1.500.000 putnika godišnje uz više vrsta popusta prilagođenih potrebama različitih kategorija građana. Uz subvencije učenicima i redovnim studentima koje osiguravaju Grad, Županija i Ministarstvo, poduzeće osigurava dodatnih 25% popusta redovnim studentima, dok donacijama pomaže u prijevozu osjetljivih skupina društva. U skladu s Odlukom Gradskog vijeća na cijelom gradskom području Auto promet Sisak prevozi umirovljenike, sve osobe starije od 65 godina, invalide i korisnike zajamčene socijalne skrbi po cijeni od 3kn, a nezaposlene osobe, slijepe osobe i osobe starije od 65 godina bez prihoda besplatno.

Auto Promet Sisak d.o.o.

Trgovačko društvo Auto promet Sisak osnovano je 14. studenog 1958. godine kao poduzeće Željezara Autosaobraćaj Sisak sa zadatkom prijevoza željezne rudače, kamena vapnenca, te prijevoza radnika na posao i s posla. U tu svrhu korišteno je 10 kamiona i 6 autobusa. Već tada se formiraju prve mreže linija gradske, prigradske i međugradske povezanosti. Prolazeći kroz različite faze, u svim svojim razvojnim transformacijama pa i promjenama u imenu, poduzeće je zadržalo osnovnu funkciju prijevoza putnika u javnom i cestovnom prometu uz održavanje i remont autobusa i teretnih motornih vozila. Auto promet Sisak je poduzeće u 100 %-tnom vlasništvu Grada Siska, sa...