Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Usluga Flotnog menadžmenta i Poslovnog najma

Usluga Flotnog menadžmenta i Poslovnog najma

Kod Flotnog menadžmenta klijent ugovara nabavu vozila dok AUTOFLOTA nudi cjelovitu uslugu upravljanja voznim parkom koja uključuje usluge redovitog i izvanrednog održavanja vozila, produljeno jamstvo, dodatne količine ljetnih i zimskih guma, 24/7 asistenciju, uslugu zamjenske mobilnosti, uslugu obrade šteta, itd. Cijena usluge je fiksna za ukupno ugovoreno razdoblje i do dosega ugovorena kilometraže. Uslugu Flotni menadžment tržišno komuniciramo putem branda FLOTA MENADŽMENT.

Poslovni najam je cjelovita usluga dugoročnog poslovnog najma vozila koja uz usluge koje su sadržane u Flotnom menadžmentu uključuje i usluge obveznog i kasko osiguranja, tehničkog pregleda i registracije, te ostale usluge koje prate korištenje vozila u ugovorenom razdoblju, sve po principu 1 FLOTA račun za klijenta mjesečno. Poslovni najam tržišno komuniciramo putem branda FLOTA ALL IN.