Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Poduka stranih jezika – Žiger

Poduka stranih jezika – Žiger

Škola podučava engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, ruski, nizozemski, poljski i slovenski jezik, i to kao opći jezik, poslovni, tehnički, za potrebe rada u financijama, u medicini, za pravnike te za druge struke prema potrebama polaznika. Uz strane jezike škola realizira i programe govorništva, te djelatnost prevođenja.
Nastava se odvija dinamikom jedanput ili dva puta tjedno po dva sata, u skupinama s najviše 14 polaznika organiziranim prema uzrastu i stupnju predznanja, po suvremenim i učinkovitim nastavnim materijalima, koji uključuju razvoj svih vještina: čitanje, pisanje, slušanje i govor, uz periodičku provjeru istih te završnim ispitima graduiranim prema standardima Vijeća Europe. Metode, pristup i materijali prilagođeni s u uzrastu i stupnju, npr. na predškolskim i đačkim programima više su uključeni igra, pokret, pjesma, audio i vizualni materijali, dok se kod starijih uzrasta razvija vještina čitanja i govora, a na višim stupnjevima diskusija, izražavanje stavova te složeni slušni zadaci iz svakodnevnih životnih situacija.
Škola priprema polaznike za polaganje međunarodnih ESOL i LCCI ispita, a ovlaštena je izdavati svjedodžbe RH s pravom javnosti, vlastite svjedodžbe i Eaquals svjedodžbe, koje se mogu koristiti za studij i zapošljavanje u međunarodnom okruženju.
Filozofija škole stavlja polaznika u središte svih aktivnosti te se svakome se pristupa s posebnom pažnjom uz uvažavanje individualnih posebnosti, primjenjujući komunikativni pristup u poduci.

Škola stranih jezika Žiger

Škola stranih jezika - Žiger privatna je škola osnovana 1. III. 1990. godine s ciljem pružanja poduke stranih jezika polaznicima svih uzrasta. Od siječnja 1998. škola ima status ustanove za obrazovanje. Djeluje u vlastitom prostoru te u prostorima korisnika. Sastav i struktura nastavnog kadra osiguravaju visoku kvalitetu i suvremenost nastave, a visoka stručnost, efikasnost prenošenja znanja, entuzijazam i umijeće motiviranja polaznika, lingvističke, metodičke i pedagoške kompetencije održavaju se neprestanim usavršavanjem nastavnika u struci u zemlji i inozemstvu te internim programom razvoja nastavnika. Tijekom godina rada škola je stekla brojna pozitivna mišljenja o svome radu te verifikacije programa, kao napr. Ministarstva...