Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Paška čipka

Paška čipka

Paška čipka, šivana iglom, svoje polazište nalazi među tekovinama tekstilnog rukotvorstva istočnog Mediterana. Sa sigurnošću možemo reći da se kvalitetom ravnopravno nosi s čipkarskim proizvodima susjednih zemalja istoga kulturnoga kruga, a svojim se osobitostima od njih i razlikuje. Izrađuje se u gradu Pagu na otoku Pagu, i do danas je sačuvana u izvornom obliku. Svojom se originalnošću razlikuje od ostalih čipki šivanih iglom ili batićima.

Grad Pag-DPČ Frane Budak

Društvo paških čipkarica “Frane Budak” iz Paga osnovano je 1997. godine u svrhu promicanja i očuvanja izrade paške čipke, te rukotvorine vrhunske kvalitete, kao dijela naše kulturne baštine i svjetskog čipkarstva. Društvo od osnivanja vodi spoznaja da paškoj čipki, radi njene izvornosti i različitosti, valja pridati posebno značenje, pa stoga surađuje s drugim čimbenicima na području čipkarstva, kako u zemlji tako i inozemstvu, sudjeluje na raznim izložbama, festivalima i sl. U gradu Pagu aktivno surađuje u programu čipkarske škole i poticanju mladih polaznica. Organizira i vodi galeriju paške čipke te sljedećim naraštajima želi osigurati stalan postav najljepših primjeraka čipke i...