Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

O znakovima kvalitete HGK

Percepcija potrošača važan je faktor koji treba uzeti u obzir prilikom odabira strategije za povećanje prodaje, udijela na tržištu, prilagodbe marketing mixa, razvijanja novih proizvoda ili usluga. Brojna istraživanja i znanstveni radovi potvrđuju činjenicu da potrošači razvijaju pozitivne emocije prema određenim proizvodima ili uslugama koje uz prepoznatljivost, jedinstvenost i dostupnost mogu biti relevantni činbenici što utječu na konačan odabir prilikom kupnje.

Potrošačima na domaćem tržištu nude se proizvodi i usluge označene različitim neobaveznim oznakama i znakovima koje se temelje na različitim specifičnim svojstvima pojedinog proizvoda ili usluge sa željom da proizvod ili usluga budu različiti i na taj način postanu predmetom njihove pažnje i mogućnost potencijalnog odabira. Potrebe, želje i navike potrošača mijenjaju se tijekom vremena, stoga proizvođači i ponuditelji usluga moraju nalaziti odgovore i prilagođavati se novim izazovima i potrebama potrošača.

Označavanje proizvoda ima dugu povijest i gotovo je uvijek imalo gospodarsko značenje zaštite proizvoda i domaće proizvodnje. Pogledamo li u povijest, oznaka „Made in“ uvedena je u Velikoj Britaniji davne 1887. godine (prema dostupnim podacima) jer tada se, kao i danas, željelo zaštiti domaću proizvodnju i potrošačima pružiti mogućnost odabira. Potrošačima je i tada, kao i danas, bila važna informacija o podrijetlu proizvoda.

Znakovi kvalitete HGK

Prošlo je dvadesetak godina od inicijalne ideje koju je pokrenula Hrvatska gospodarska komora, s ciljem stvaranja vizualnog identiteta kvalitete  hrvatskih  proizvoda i usluga temeljenih na dugogodišnjem iskustvu i znanjima te razvojno-istraživačkom radu, invenciji, kreaciji i tradiciji.

U suradnji s tvrtkama nositeljima znakova kvalitete, Hrvatska gospodarska komora promovira i podiže svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”.

Godine 1997., znakovi “Hrvatska kvaliteta” i Izvorno hrvatsko“ krasili su tada samo 6 hrvatskih proizvoda, no i tada, kao i danas, proizvođačima tih proizvoda dodijeljeni znakovi znače svojevrsnu nagradu za dugogodišnje uloženo znanje, iskustvo i trud u njihovu kreiranju, održavanju kontinuiteta u kvaliteti i njezinom unapređivanju te jačanju  i prepoznatljivosti njihovih proizvoda i usluga na domaćem i na inozemnom tržištu.

Znakovi kvalitete HGK “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality” i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” intelektualno su vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a registracija obuhvaća 43 razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) i njihovu zaštitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Znakovi kvalitete HGK zaštićeni su također i na europskom tržištu u skladu s Madridskim ugovorom i protokolom pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO  ̶  World International Property Organization).

Znak Hrvatska kvaliteta nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda.Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi.

Znak Izvorno hrvatsko nose visokokvalitetni proizvodi i usluge Republike Hrvatske koji su nastali kao rezultat razvojno-istraživačkog rada, invencije, inovacije ili dugogodišnje tradicije.

Istraživanja – ZNAKOVI KVALITETE HGK (2023. godina)

Provedena istraživanja pokazuju da vizualno označavanje znakovima „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ ima prepoznatljiv i mjerljiv utjecaj na kvalitetu i konkurentnost hrvatskih proizvoda i usluga.

Istraživanje prepoznatljivosti znakova kvalitete kod potrošača

Tijekom 2023. godine Odjel za upravljanje kvalitetom proveo je istraživanje o prepoznatljivosti znakova kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ među potrošačima.

Istraživanju se odazvalo 885 potrošača. Rezultati istraživanja pokazali su da je 92,9% ispitanika upoznato sa znakovima kvalitete HGK. Više od polovice anketiranih prilikom kupnje daje prednost proizvodima i uslugama sa znakovima kvalitete i to 16.7% uvijek, 56,3% uglavnom dok 17,5% ispitanika ne obraća pozornost na proizvode i usluge sa znakom kvalitete.

Kao najvažniji razlog zbog kojih potrošači kupuju hrvatske proizvode označene znakovima kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ ili „Izvorno hrvatsko“ navedeno je poticanje razvoja proizvodnje domaćih kvalitetnih proizvoda 65,8 %. Drugi razlog pri kupnji označenih proizvoda i usluga govori o povjerenju u proizvode i usluge označene znakovima kvalitete – 374 anketiranih odnosno 43,4 %, dok 180 ispitanika ili 20,8 % smatra da su proizvodi i usluge sa znakom kvalitetniji od ostalih.

Istraživanje provedeno kod gospodarskih subjekata-nositelja znakova kvalitete HGK

Istraživanje je obuhvatilo gospodarske subjekte-nositelje prava uporabe znakova kvalitete HGK.

Glavni motivi koji vode proizvođače da se odluče za brendiranje znakovima kvalitete su: prepoznatljivost proizvoda i usluga 62 % i veća konkurentnost 59 %. Zanimljivo je kako se 56,3 % ispitanika izjasnilo da je jedan od motiva bio dodana vrijednost proizvodu ili usluzi. Također, 54,5% ispitanika smatra da znakovi doprinose stjecanju povjerenja kupaca u proizvode i usluge sa znakovima kvalitete. Kao manje važni motivi za odluku o brendiranju znakovima kvalitete se pokazalo povećanje prodaje 35,3 %, stručna ocjena i ocjena kvalitete od strane struke 28,1 % te poticanje proizvodnje 11,4 %.