Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

O znakovima kvalitete HGK

Percepcija potrošača važan je faktor koji treba uzeti u obzir prilikom odabira strategije za povećanje prodaje, udijela na tržištu, prilagodbe marketing mixa, razvijanja novih proizvoda ili usluga. Brojna istraživanja i znanstveni radovi potvrđuju činjenicu da potrošači razvijaju pozitivne emocije prema određenim proizvodima ili uslugama koje uz prepoznatljivost, jedinstvenost i dostupnost mogu biti relevantni činbenici što utječu na konačan odabir prilikom kupnje.

Potrošačima na domaćem tržištu nude se proizvodi i usluge označene različitim neobaveznim oznakama i znakovima koje se temelje na različitim specifičnim svojstvima pojedinog proizvoda ili usluge sa željom da proizvod ili usluga budu različiti i na taj način postanu predmetom njihove pažnje i mogućnost potencijalnog odabira. Potrebe, želje i navike potrošača mijenjaju se tijekom vremena, stoga proizvođači i ponuditelji usluga moraju nalaziti odgovore i prilagođavati se novim izazovima i potrebama potrošača.

Označavanje proizvoda ima dugu povijest i gotovo je uvijek imalo gospodarsko značenje zaštite proizvoda i domaće proizvodnje. Pogledamo li u povijest, oznaka „Made in“ uvedena je u Velikoj Britaniji davne 1887. godine (prema dostupnim podacima) jer tada se, kao i danas, željelo zaštiti domaću proizvodnju i potrošačima pružiti mogućnost odabira. Potrošačima je i tada, kao i danas, bila važna informacija o podrijetlu proizvoda.

Znakovi kvalitete HGK

Prošlo je dvadesetak godina od inicijalne ideje koju je pokrenula Hrvatska gospodarska komora, s ciljem stvaranja vizualnog identiteta kvalitete  hrvatskih  proizvoda i usluga temeljenih na dugogodišnjem iskustvu i znanjima te razvojno-istraživačkom radu, invenciji, kreaciji i tradiciji.

U suradnji s tvrtkama nositeljima znakova kvalitete, Hrvatska gospodarska komora promovira i podiže svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”.

Godine 1997., znakovi “Hrvatska kvaliteta” i Izvorno hrvatsko“ krasili su tada samo 6 hrvatskih proizvoda, no i tada, kao i danas, proizvođačima tih proizvoda dodijeljeni znakovi znače svojevrsnu nagradu za dugogodišnje uloženo znanje, iskustvo i trud u njihovu kreiranju, održavanju kontinuiteta u kvaliteti i njezinom unapređivanju te jačanju  i prepoznatljivosti njihovih proizvoda i usluga na domaćem i na inozemnom tržištu.

Znakovi kvalitete HGK “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality” i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” intelektualno su vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a registracija obuhvaća 43 razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) i njihovu zaštitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Znakovi kvalitete HGK zaštićeni su također i na europskom tržištu u skladu s Madridskim ugovorom i protokolom pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO  ̶  World International Property Organization).

Znak Hrvatska kvaliteta nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda.Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi.

Znak Izvorno hrvatsko nose visokokvalitetni proizvodi i usluge Republike Hrvatske koji su nastali kao rezultat razvojno-istraživačkog rada, invencije, inovacije ili dugogodišnje tradicije.

Istraživanje prepoznatljivosti znakova kvalitete kod potrošača (2017. godina)

Tijekom 2017. godine Odjel za upravljanje kvalitetom proveo je istraživanje o prepoznatljivosti znakova kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ među potrošačima koji su posjetili akcije „Kupujmo hrvatsko“ u Splitu, Puli, Zagrebu i Vinkovcima.

Rezultati istraživanja pokazali su da je od 352 ispitana potrošača koji su posjetili akciju 84 % upoznato sa znakovima kvalitete HGK. Kvaliteta je važan faktor odluke o kupnji za 50 % ispitanika. Važan element koji pridonosi odluci o kupnji proizvoda je cijena za koju se izjasnilo  27 % ispitanika.

Kao razlog zbog kojih potrošači kupuju hrvatske proizvode označene znakovima kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ ili „Izvorno hrvatsko“, 27 % ispitanika navelo je kvalitetu hrvatskih proizvoda, dok je njih 30 % navelo kako ima više povjerenja u domaće proizvođače, a 34 % anketiranih kao razlog je navelo poticanje domaće proizvodnje i razvoja kvalitetnih proizvoda i usluga.

Istraživanje provedeno kod korisnika znakova kvalitete HGK (2017. godina)

Istraživanje koje je obuhvatilo samo korisnike prava uporabe znakova kvalitete HGK

 

„Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ na pitanje koji su bili odlučujući razlozi za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava uporabe znakova kvalitete HGK njih  40 % izjavilo je kako dodjelu znaka smatraju priznanjem proizvodu/usluzi, dok je 26 % izjavilo kako su željeli dobiti stručnu ocjenu kvalitete proizvoda/usluge. Njih 30 % izjasnilo se kako je jedan od razloga bio bolja prepoznatljivost proizvoda/usluge kroz promociju i marketinške aktivnosti.

Na upit o značenju korištenja znakova kvalitete HGK u pogledu njihovih obilježja, 66 % ih se izjasnilo kako su znakovi kvalitete HGK dodana vrijednost proizvodu/usluzi, 61 % je mišljenja kako znakovi daju bolju prepoznatljivost proizvoda /usluge na tržištu dok je 57 % istaknulo da korisnici prava uporabe znakova kvalitete HGK imaju bolju promociju koja doprinosi podizanju njihove konkurentnosti na tržištu.