Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Yasenka d.o.o.

Yasenka d.o.o.
Dvanaest redarstvenika 2/c
32000 Vukovar
032/445-500
032/445-200
info@yasenka.hr

Yasenka d.o.o. je tvrtka za proizvodnju lijekova, dodataka prehrani i kozmetike iz Vukovaru. Sačinjavaju je suvremeno opremljeni proizvodni pogoni, laboratorij za kontrolu kvalitete i skladište izvedeni u skladu s trenutno važećim zahtjevima Dobre proizvođačke prakse – DPP (Good Manufacturing Practice cGMP) koji se primjenjuju u farmaceutskoj industriji.
Proizvodnja se odvija u 1100 m2 suvremeno opremljenog prostora. Čisti prostori za proizvodnju i primarno opremanje proizvoda izvedeni su u GMP klasi D. Oprema u proizvodnji i laboratoriju je kvalificirana, što osigurava dobivanje proizvoda zahtijevane kvalitete. Farmaceutski sustav kvalitete implementiran u Yasenki d.o.o je usklađen s europskim standardima Dobre proizvođačke prakse (EU GMP), ISO standardima i HACCP principima što je potvrđeno dobivanjem certifikata.
Naša vizija je implementacijom i stalnim unaprjeđivanjem visokih standarda kvalitete u proizvodnji lijekova, dodataka prehrani i kozmetike postići prepoznatljivu kvalitetu proizvoda te time biti pouzdan i poželjan partner.
Naša misije je brigom o zdravlju naših pacijenata poboljšati kvalitetu njihovog života i postati nezaobilazan partner u svakodnevnom životu
Zalažemo se za inovativnost naših proizvoda, procesa i usluga korisnicima. Potičemo naviku kontinuirane edukacije i time poboljšanja kvalitete naših proizvoda i usluga, slijedeći nove kreativne ideje.
Proizvodnja u Yasenki d.o.o. sastoji se od odjela za proizvodnju polukrutih i odjela za proizvodnju tekućih proizvoda.
Proizvodnja polukrutih oblika odvija se u vakuum mješaču s rotor/stator homogenizatorom opremljenim uređajima za nadzor svih proizvodnih faza što omogućava dobivanje visokokvalitetnih krema, masti i gelova. Punjenje se odvija na punilici koja može puniti tube različite vrste i volumena. Sekundarno opremanje odvija se na stroju za opremanje.
Proizvodnja tekućih nesterilnih oblika odvija se na proizvodnoj liniji koja je opremljena uređajima za nadzor svih proizvodnih faza. Punjenje se odvija na stroju za punjenje i zatvaranje bočica, a sekundarno opremanje na liniji za etiketiranje i jedinično pakiranje.
Kontrola kvalitete sastoji se od fizikalno-kemijskog i mikrobiološkog laboratorija u kojima se provode analize sirovina i pakirnog materijala, međuproizvoda, gotovih proizvoda, komprimiranog zraka, pročišćene vode i uvjeta u proizvodnji. Laboratoriji su opremljeni suvremenom kvalificiranom opremom što osigurava dobivanje pouzdanih analitičkih rezultata. Ispitivanja se provode u skladu sa specifikacijama i analitičkim metodama usklađenim sa zahtjevima Europske farmakopeje i regulatornim zahtjevima (direktive, zakoni, pravilnici, vodiči).
Odjel Osiguranja kvalitete odgovoran je za definiranje, implementaciju, nadzor i unaprjeđenje učinkovitog sustava upravljanja kvalitetom, zajedno sa svim zaposlenicima Yasenke d.o.o., u svrhu osiguranja opskrbe tržišta visokokvalitetnim proizvodima. Potvrda da je sustav kvalitete uspješno implementiran je dobivanje Certifikata o provođenju Dobre proizvođačke prakse u skladu s EUGMP i direktivom 2003/94/EZ, HACCP Certifikata za  proizvodnju dodataka prehrani, te ISO 9001:2008 certifikata.
Temeljem poslovnih aktivnosti koje Yasenka d.o.o. nudi zainteresirani smo za slijedeće načine suradnje:

– Usluga ugovorne proizvodnje prema specifikaciji kupca i u skladu s EU GMP

– Usluga primarnog i sekundarnog opremanja u skladu s EU GMP

– Fizikalno-kemijska i mikrobiološka analiza sirovina i gotovih proizvoda

– Usluga provjere kakvoće lijeka i puštanja serije lijeka u promet na tržište Europske unije

– Proizvodni asortiman Yasenke d.o.o.

Stručan, kreativan i motiviran tim otvoren je prema najzahtjevnijim izazovima struke. Kroz društveno odgovorno poslovanje i ekološki odnos prema okolišu spremni smo ispuniti najviša očekivanja poslovnih partnera i prilagoditi se prema specifičnim zahtjevima navedenih usluga.

Naši znakovi...