Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Prijavite se na natječaj za bespovratna sredstva EU fonda i postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

RO-TRADE d.o.o.

RO-TRADE d.o.o.
Skrbčići 53, Skrbčići
51500 o. Krk
051/863-130
051/863-078
ro-trade@ri.t-com.hr

RO-TRADE d.o.o. privatna je tvrtka osnovana 1993. godine sa sjedištem u Skrbčićima na otoku Krku. Tvrtka RO-TRADE d.o.o. bavi se ribarstvom, otkupom i trgovinom svježe jadranske ribe, rakova, školjki i drugih morskih organizama na domaćem i inozemnom tržištu. Sam geografski položaj sjedišta tvrtke i pogona za prihvat i preradu svježe jadranske ribe omogućuje tvrtki RO-TRADE da uvijek ima svježu i kvalitetnu ribu mjesnih ribara čija je kvaliteta i ribarska tradicija nadaleko poznata.
Blizina ribarske luke Svetog Fuska, trajektnog pristaništa Valbiska, luke Krk i graničnih prijelaza Rupa i Pasjak pružaju mogućnost brzog i kvalitetnog transporta proizvoda do inozemnih kupaca vlastitim transportnim vozilima. RO-TRADE ima pogon za preradu i konfekciju ribe, rakova i školjki koji je upisan u Registar odobrenih objekata pod brojem 903. Sustav rada u preradi i konfekciji ribe, rakova i školjki realizira se prema sustavu HACCP koji nadzire nadležno tijelo. RO-TRADE je ujedno objekt kojemu je odobren izvoz u zemlje EU te se nalazi na popisu odobrenih objekata EU, čime je omogućen izlazak na europsko i ostala tržišta.

Naši znakovi...