Back to top

Na hrvatskom tržištu 84% stanovništva se odlučuje na kupnju proizvoda hrvatske kvalitete

Poljoprivredna zadruga i vinarija Pošip

Poljoprivredna zadruga i vinarija Pošip
otok Korčula
20273 Čara
020/833-146
020/833-146
posip.cara@du.t-com.hr

Pošip poljoprivredna zadruga djeluje od 1984. godine kada je izgrađena i vinarija u Čari kapaciteta 130 vagona. Zadruga sa 135 zadrugara kooperanata ima ugovor o otkupu grožđa.
Zadruga sa sjedištem u Čari ima zaposlenih 11 djelatnika, a u Zagrebu u Koprivničkoj 9 ima svoje predstavništvo.
Na lokalitetu Čare 105 ha zasađeno je vinovom lozom. Sa 85% zastupljena je autohtona sorta grožđa pošip, gdje blizina mora i veliki broj sunčanih dana daju posebnost, plemenitost i specifičnost sorti pošip, a gdje je kult vina tradicijski ukorjenjen u kulturu življenja ljudi na ovim krškim prostorima.
U vinariji se vrši prerada grožđa, dorada vina, te u vlastitoj punionici punjenje vina u boce. Zadruga je potpuno samostalna u prodaji svojih vrhunskih vina, kao i na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Naši znakovi...