Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Centar za rehabilitaciju “MIR”

Centar za rehabilitaciju “MIR”
Rudine bb
21216 Kaštel Novi
021/798-380
021/798-383
mir@st.t-com.hr

Centar za rehabilitaciju ”MIR”, Kaštel Novi, Rudine, javna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH, a prava osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar ”MIR” smještajno i rehabilitacijski zbrinjava osobe (djecu, mladež i odrasle) s intelektualnim teškoćama (mentalna retardacija) i pridruženim smetnjama. Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, medicinske sestre, odgajatelji visoke stručne spreme i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, toj populaciji osoba s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje.

Centar ”MIR” je metodološki centar za djecu s teškoćama u razvoju. Centar ima certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009. Dobitnik je niza priznanja: europske nagrade Entente Florale za humani rad na dobrobit hendikepiranih; skupne nagrade Grada Kaštela 2002. godine za izuzetan doprinos društvenom životu Kaštela; Zlatne povelje HRT-a 2003. za plemenit i human odnos čovjeka i okoliša i dr.

Centar za rehabilitaciju ”MIR” nastao je iz ratne agonije Zavoda Vrlika u progonstvu u Splitu, u vrijeme Domovinskog rata, kada je skupina europskih humanitaraca prikupila donaciju od približno 3 milijuna njemačkih maraka, i koji su u koordinaciji s tadašnjim Ministarstvom rada i socijalne skrbi, vođeni doktoricom Lucijom Čikeš u Kaštel Novome, naselju Rudine, izgradili stambeni dio Centra ”MIR”.

Centar za rehabilitaciju ”MIR” nastao je statusnom promjenom podjele Zavoda Vrlika, a kao samostalan pravni subjekt posluje od 1. srpnja 1997. godine.

Naši znakovi...