Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Usluga stalnog i privremenog smještaja osoba s intelektualnim teškoćama

Usluga stalnog i privremenog smještaja osoba s intelektualnim teškoćama

Program (usluga) stalnog i privremenog smještaja realizira se u vlastitom stambenom naselju obiteljskih kuća (svaka kuća ima dva trosobna stana) u kojima korisnici žive po modelu obiteljske zajednice. Broj članova zajednice je stalan (šest korisnika u svakom stanu), a pri formiranju zajednice vodi se računa o nivou općeg i specifičnog stanja i sposobnosti članova zajednice, prema kojima se sačinjava individualni plan rada s korisnikom. Kroz rehabilitacijski program “Sudjelovanje u svakodnevnom životu” provode se postupci treninga samozbrinjavanja i brige o sebi, a u program zajednice uključeni su svi članovi prema osobnim potrebama i sposobnostima. Stručni voditelji skupina i terapeuti, te asistivno osoblje, omogućuju najbolje rezultate u visokoj razini kvalitete života korisnika. Zajednice samostalnog stanovanja (inkluzije), izvan sjedišta ustanove (dvosoban stan u stambenoj zgradi u Solinu i obiteljska kuća u Kaštel Štafiliću), čiji članovi (korisnici) rade u otvorenoj privredi, najbolji su model inkluzije korisnika u redovito socijalno okruženje.

Centar za rehabilitaciju “MIR”

Centar za rehabilitaciju ''MIR'', Kaštel Novi, Rudine, javna je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH, a prava osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar ''MIR'' smještajno i rehabilitacijski zbrinjava osobe (djecu, mladež i odrasle) s intelektualnim teškoćama (mentalna retardacija) i pridruženim smetnjama. Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, medicinske sestre, odgajatelji visoke stručne spreme i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, toj populaciji osoba s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje. Centar ''MIR''...