Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša

Projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša

VITA PROJEKT d.o.o. ima veliko iskustvo u pružanju usluga vezanih uz postupke procjene utjecaja na okoliš, uključujući i ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (Natura 2000). Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, a također posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Djelatnici tvrtke su članovi Hrvatske komore arhitekata i Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Usluge tvrtke koje su obuhvaćene znakom kvalitete Hrvatska kvaliteta su slijedeće:
• Izrada strateških studija utjecaja na okoliš
• Izrada studija o utjecaju na okoliš
• Izrada elaborata zaštite okoliša
• Izrada programa zaštite okoliša
• Izrada studija ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Natura 2000)
• Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša „EU Ecolabel“
• Istraživanje, proučavanje i dokumentiranje krajobraza nepokretnog kulturnog dobra
• Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta krajobraznog uređenja nepokretnog kulturnog dobra
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata uređenja javnih otvorenih prostora
• Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata biotehničke sanacije i revitalizacije
• Pomoć u pripremi i provedbi EU projekata
• Izrada strateških planskih akata – strategija razvoja zelene infrastrukture i prilagodbe klimatskim promjenama

VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša

VITA PROJEKT d.o.o. pruža usluge savjetovanja u području zaštite okoliša i prirode, izrade projektne dokumentacije za uređenje otvorenih javnih prostora i infrastrukturnih površina te revitalizacije prirodnih područja s ciljem povećanja vrijednosti ekosustava. Tvrtka integrira znanja strateškog planiranja s primjenjivim rješenjima zaštite okoliša i prilagodbe klimatskim promjenama te izrađuje strateške planske akte usmjerene prema održivom i zelenom razvoju. Jedinicama lokalne i regionalne samouprave nudi usluge pripreme zelenih razvojnih projekata. Odjel koji se bavi EU projektima prati najave i aktualne prilike za financiranje zelenih projekata i daje podršku klijentima u realizaciji zelenih investicija i projekata vezanih u zaštitu prirode i prilagodbu klimatskim...