Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Poduka stranih jezika

Poduka stranih jezika

Nastojeći promovirati cjeloživotno učenje i obrazovanje, posljednjih godina POU Vinkovci regionalni je koordinator nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja za Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Pučko otvoreno učilište Vinkovci

Pučko otvoreno učilište Vinkovci nudi širok raspon obrazovnih mogućnosti u području stjecanja i jačanja ključnih kompetencija, prvenstveno u području učenja stranih jezika i informatike. To su znanja i vještine koje imaju trajno veliku potražnju i osiguravaju najveću mobilnost pri zapošljavanju ili prilagodbi novim zahtjevima postojećeg radnog mjesta. Najveća vrijednost učilišta je usredotočenost na kvalitetu, upotrebljivost i trajnost postignutih ishoda učenja za naše polaznike. Svaki se program pažljivo razvija i testira prije nego se ponudi tržištu, a rezultati su visoki ishodi učenja i polaznici zadovoljni stečenim kompetencijama. Učilište je nositelj ugledne akreditacije kvalitete jezičnih usluga EAQUALS i znaka „Hrvatska kvaliteta" koji...