Back to top

Znate li da proizvod koji nosi jedan od znakova kvalitete 63% ima veće šanse da završi u potrošačkoj košarici?

Holcim Inducal® agregati raznih frakcija

Holcim Inducal® agregati raznih frakcija

Holcim Inducal® agregat je posebno prilagođen primjeni u industriji. Koristi se kao punilo ili funkcionalni dodatak u industrijskom procesu, pri čemu karakteristike sirovine, kao i Holcimov stalan proces kontrole osiguravaju ujednačenu kvalitetu. Svoju primjenu nalazi u različitim industrijama: proizvodnja stakla, industrija ljepila, industrija boja i lakova, proizvodnja staklene vune, industrija keramike, građevinska kemija, kozmetika, proizvodnja papira, proizvodnja plastike, proizvodnja podnih obloga i dr.
Različite frakcije kupcima osiguravaju visoku razinu kvalitete prilagođenu određenim industrijskim procesima.

Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Holcim Hrvatska d.o.o. dio je Holcim Grupe, jednog od vodećih svjetskih dobavljača cementa, agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), betona i usluga povezanih s gradnjom. Holcim u Hrvatskoj ima jednu tvornicu cementa, dva terminala za cement, tri tvornica betona i tri kamenoloma agregata. Kao jedan od osnivača Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR), Holcim u poslovanju primjenjuje načela održivog razvoja te pri donošenju poslovnih odluka u obzir uzima i okolišne i društvene te ekonomske aspekte. Kvaliteta Holcimovih proizvoda direktno je povezana s kvalitetom sirovina korištenih u njihovoj proizvodnji te brigom koja se posvećuje svakoj fazi u lancu stvaranja vrijednosti....

Ostali proizvodi