Back to top

81% of buyers are ready to pay more for one of the products with the mark of Croatian quality.

Foreign language courses – Žiger

Foreign language courses – Žiger

Škola podučava engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, ruski, nizozemski, poljski i slovenski jezik, i to kao opći jezik, poslovni, tehnički, za potrebe rada u financijama, u medicini, za pravnike te za druge struke prema potrebama polaznika. Uz strane jezike škola realizira i programe govorništva, te djelatnost prevođenja.

Nastava se odvija dinamikom jedanput ili dva puta tjedno po dva sata, u skupinama s najviše 14 polaznika organiziranim prema uzrastu i stupnju predznanja, po suvremenim i učinkovitim nastavnim materijalima, koji uključuju razvoj svih vještina: čitanje, pisanje, slušanje i govor, uz periodičku provjeru istih te završnim ispitima graduiranim prema standardima Vijeća Europe. Metode, pristup i materijali prilagođeni s u uzrastu i stupnju, npr. na predškolskim i đačkim programima više su uključeni igra, pokret, pjesma, audio i vizualni materijali, dok se kod starijih uzrasta razvija vještina čitanja i govora, a na višim stupnjevima diskusija, izražavanje stavova te složeni slušni zadaci iz svakodnevnih životnih situacija.

Škola priprema polaznike za polaganje međunarodnih ESOL i LCCI ispita, a ovlaštena je izdavati svjedodžbe RH s pravom javnosti, vlastite svjedodžbe i Eaquals svjedodžbe, koje se mogu koristiti za studij i zapošljavanje u međunarodnom okruženju.

Filozofija škole stavlja polaznika u središte svih aktivnosti te se svakome se pristupa s posebnom pažnjom uz uvažavanje individualnih posebnosti, primjenjujući komunikativni pristup u poduci.

Žiger – a private foreign language school

Škola stranih jezika - Žiger is a private foreign language school established on 1 March 1990, as a provider of foreign language services to learners of all ages. Since January 1998 the school has been registered as educational institution. The activities are performed in the school's own premises but also in companies, schools and kindergartens. The composition and structure of the teaching staff ensure high quality and modernity of teaching, while high expertise , efficiency in language skills transfer, enthusiasm and the ability to motivate learners, linguistic, methodological and paedagogical competences are upheld by constant teacher development in Croatia and...