Back to top

Znate li da proizvod koji nosi jedan od znakova kvalitete 63% ima veće šanse da završi u potrošačkoj košarici?

Otvoreno učilište Littera

Otvoreno učilište Littera
Šmidhenova 20
10430 Samobor
01/3363-170
01/3363-170
littera@zg.t-com.hr

Tijekom godina poslovanja Littera je stekla reputaciju škole koja ima visoke standarde poduke, uključujući i vlastiti pristup poduci stranih jezika pod nazivom Brain Targeted Language Education ©. Njegujemo individualni pristup i pozornost svakom polazniku, te učenje u ugodnom i prijateljskom okruženju.
Littera je osnovana 1996. godine te je najstarija privatna škola stranih jezika u Samoboru. Cilj nam je polaznicima pružiti iskrenu dobrodošlicu u našu instituciju, uz mogućnost da uče strane jezike u ugodnoj atmosferi zajedništva.

Naši znakovi...