Back to top

Na hrvatskom tržištu 84% stanovništva se odlučuje na kupnju proizvoda hrvatske kvalitete

Jantar d.o.o.

Jantar d.o.o.
A.B. Šimića 28
21000 Split
021/370-347
josip.sobin@jantar.hr

Škola stranih jezika Jantar utemeljana je 15. siječnja 1992. i uspješno posluje već 24 godine. Tijekom svih godina poslovanja bilježi stalni rast broja polaznika i svrstava se među tri vodeće škole stranih jezika u Splitsko dalmatinskoj županiji. Danas je Jantar renomirana škola stranih jezika koja obrazuje oko 1.500 polaznika tijekom školske godine. Rast škole je rezultat ulaganja u kontinuirani razvoj kadra, proširenje nastavnih programa i modernizaciju nastavnih procesa te sustavno brendiranje škole.
Jantar je rad započeo organizacijom tečajeva za djecu predškolske i školske dobi. Kvalitetnim podučavanjem i rezultatima polaznika na međunarodnim ispitima stekao je reputaciju uspješne obrazovne ustanove što je utjecalo na povećani interes polaznika svih dobnih skupina. Stoga je škola uložila sredstva u proširenje nastavnih programa uvođenjem tečajeva za odrasle polaznike i tečajeva poslovnog jezika za tvrtke te u jačanje kapaciteta za prevoditeljske usluge.
roširenje djelatnosti iziskivalo je i investiranje u povećanje prostornih kapaciteta tako da škola danas djeluje na četiri lokacije. Razvoj škole iziskivao je i značajna ulaganja u opremljene učionica suvremenim edukativnim pomagalima, a sukladno povećanju broja polaznika i opsega pruženih usluga povećao se i broj zaposlenih. U Jantaru danas radi četrnaest visokoobrazovanih nastavnika.
Prema službenoj objavi sveučilišta Cambridge tvrtka ostvaruje najbolje rezultate polaznika na međunarodnim ispitima Cambridge u Republici Hrvatskoj, a po broju polaznika na Cambridge ispitima svrstava se među šest vodećih škola u zemlji.
Jantar je 2010. godine, u skladu s odredbama Zakona o obrazovanju odraslih, osnovao Ustanovu za obrazovanje odraslih. Obrazovni programi Ustanove usklađeni su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL, Central European Framework of Reference for Languages) i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Misija škole je pridonijeti razvoju jezičnih i stručnih kompetencija i povećati konkurentnost ljudskih potencijala na nacionalnom i europskom tržištu rada. Vizija škole je biti regionalno i nacionalno prepoznati konzorcij na području obrazovanja stranih jezika, te obrazovanja u programima osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije odraslih.

Naši znakovi...