Back to top

81% potrošača obraća pozornost na podrijetlo proizvoda prilikom kupnje

Hrastov rezani furnir

Hrastov rezani furnir

Furnir je tanki list drveta hrasta lužnjaka (Quercus robur) koji se proizvodi od najkvalitetnijih hrastovih trupaca, debljine 0,6 – 2,0 mm, dobiven kuhanjem trupca u parnoj jami te sječenjem na furnirskom nožu. Vlažnost lista furnira kreće se od 11 – 13 posto.

Prema duljini, furniri se dijele na kratke furnire (0,5 – 0,99 m), srednje duge (1 – 1,79), i duge furnire (1,8<). Prema načinu rezanja, razvrstavaju se na blistače, bočnice i polubočnice. Blistače se dobivaju rezanjem dijelova trupca u smjeru sržnih trakova, a bočnice rezanjem trupca u smjeru tangente na godove.

Prema načinu proizvodnje, dijele se na paketnu robu (nisu poredani i spareni paketi iz iste klade), i na kladarke – bull (spareni paketi iz iste klade u određenoj kvaliteti).

Prema kvaliteti, dijele se na I., II. i III. klasu.

  1. klasa je čista, bez grešaka, jednolične boje, pravilne teksture.
  2. klasa je čista, bez većih grešaka, uz malu nepravilnost teksture, malu diskoloraciju, do 1 kvržice u boji drva po metru dužnom.

III. klasa može biti diskolorativna, nepravilne teksture, sa zdravim kvržicama, tehnički ispravna.

Razvrstani i sortirani furniri odlažu se na prikladne palete i zaštićuju folijom u skladištu gotove robe.