Back to top

78% potrošača je spremno izdvojiti više novaca za neki od proizvoda sa znakom hrvatske kvalitete

Usluga dnevne bolnice sa pripadajućim programima

Usluga dnevne bolnice sa pripadajućim programima

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje

U Dnevnoj bolnici za nepsihotične poremećaje ambulantnim psihosocijalnim i psihoterapijskim metodama liječe se poremećaji prilagodbe (uključujući laboralnu, obiteljsko – bračnu problematiku), poremećaji ličnosti, anksiozna i depresivna stanja, te komplikacije žalovanja. U sklopu Dnevne bolnice provodi se program „Razum i osjećaji“ (RIO I i RIO II) za liječenje graničnih poremećaja ličnosti. Liječenje u Dnevnoj bolnici odvija se svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do 14 sati. Dnevna bolnica postiže svoj terapijski učinak, kako samom organizacijskom formom, tako i različitim psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima koji se u njoj primjenjuju (kognitivno-bihevioralne radionice, grupna psihoterapija i kreativno-rekreativna terapija).

Terapijski tim čine tri liječnika-psihijatra, grupni analitičar, obiteljski i bračni terapeut te edukant iz psihoanalitičke psihoterapije i kognitivno-bihevioralne terapije, jedna dipl. medicinska sestra i jedna prvostupnica sestrinstva koje su educirani grupni terapeuti, dipl. psiholog, radni terapeut i socijalna radnica.

 

Dnevna bolnica za ovisnost

Svjedoci smo da se posljednjih godina u Republici Hrvatskoj značajno i drastično povećala ponuda, dostupnost i promidžba igara na sreću što je u konačnici dovelo i do sve većeg broja ovisnika o igrama na sreću, odnosno ovisnika o kockanju i sportskom klađenju. Iako kod nas ne postoji registar ovisnika o kockanju, ako se slijede inozemni statistički podatci može se reći kako je u Hrvatskoj oko 50.000 ljudi ovisno o kockanju, no kao i svaka druga ovisnost, tako i ovisnost o kockanju ne pogađa samo ovisnika, nego i ljude u njegovoj okolini, roditelje, ženu, muža, djecu, kolege na poslu, prijatelje, pa je broj osoba pogođenih ovim problemom značajno veći. Kada se sagleda sve navedeno jasno je da je ovisnost o kockanju sve veći javno zdravstveni problem, i sukladno tome, nastojeći pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u travnju 2014. godine otvorena je prva, i za sada jedina, Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju u Republici Hrvatskoj u kojoj djeluje tim educiranih stručnjaka provodeći ciljano strukturiran i prilagođen terapijski program za ovu populaciju.

 

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane

Prema posljednjim epidemiološkim procjenama u Republici Hrvatskoj 40.000 ljudi ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksiju, bulimiju, kompulzivno prejedanje, a NE pretilost). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu pacijentovu obitelj. Time dolazimo do kritične mase ljudi pogođenih spomenutom bolešću, koja predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem. Dugogodišnje iskustvo rada sa složenim psihičkim poremećajima i s poremećajima prehrane iznjedrilo je program dnevne bolnice za poremećaje prehrane sa stručnim timom sastavljenim od dvoje psihijatara – psihoterapeuta, profesorice psihologije, više medicinske sestre, radne terapeutkinje i kuhara.

Ovaj devetomjesečni program sadržava nekoliko vrsta psihoterapije, radnu terapiju, psihofarmakoterapiju i redovito praćenje sa supervizijom. Program se održava unutar PB-a „Sveti Ivan“ u Zagrebu, poluotvorena je tipa, jer je uključivanje moguće samo tijekom prvoga mjeseca, a prima 15-ero pacijenata. Prvi ciklus programa (pretprogram) pokrenut je početkom studenoga 2014. g. nizom strukturiranih jednotjednih predavanja, a intenzivniji program počinje 01. prosinca 2014 pet puta na tjedan tijekom dva mjeseca. Nakon toga slijedi šest mjeseci jednotjednih sastanaka (postprogram). Program namijenjen radno, tjelesno i intelektualno kompetentnim osobama jer ne uključuje bolničko ležanje. Dnevno trajanje u intenzivnom dijelu programa je šest sati na dan.

 

PIPS – Program integrativne psihijatrije

Klinička iskustva i znanstvena istraživanja ukazuju da se u oboljelih od kroničnih tjelesnih bolesti (pulmološke, kardiovaskularne, endokrinološke, neurološke i gastroenterološke) dva do tri puta češće javljaju psihički poremećaji (komorbiditet), kao što su ovisnosti, afektivni, anksiozni i psihotični poremećaji).

Najučestalije se javlja depresija maskirana tjelesnim simptomima i umorom uz učestalost od 40%. S druge strane, kronički psihičko bolesnici u prosjeku žive 20 godina kraće. Najčešće umiru od pravovremeno neprepoznatih kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Program integrativne psihijatrije (PIPS) provode multidisciplinarni timovi kojeg vode psihijatri, a u timu također sudjeluju psiholog i medicinska sestra. Njeguje se integrativni pristup pravodobnoga prepoznavanja, liječenja i rehabilitacije. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom, uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, te grupnom i individualnom psihoterapijom – kognitivno-bihevioralna terapija.

Cilj programa je pravodobnim i uspješnim liječenjem te rehabilitacijom psihičkih poremećaja u kroničnih tjelesnih bolesnika, a tjelesnih bolesti u kroničnih psihičkih bolesnika, unaprijediti suradnju u liječenju primarnih bolesti, smanjiti broj hitnih intervencija, hospitalizacija i suicida te poboljšati kvalitetu života.

Program se provodi u specijaliziranim ambulantama Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ u Zagrebu, putem mobilnih timova na terenu i u ugovornim suradnim ustanovama (ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama grada Zagreba i RH).

 

Dnevna bonica za liječenje psihotičnih i graničnih poremećaja

 

Dnevna bolnica za psihotične i granične poremećaje dio je cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Dnevna bolnica je vremenski ograničen strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije odnosno oporavka baziran na različitim psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama.

Liječenje u dnevnoj bolnici je prijelazni oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkog liječenja. Na liječenje se mogu uputiti oni pacijenti koji nisu u akutnoj fazi bolesti, ali imaju potrebu za intenzivnim terapijskim intervencijama koje se ne mogu realizirati u ambulantnim uvjetima.

Program liječenja prilagođen je potrebama pacijenta, a u njemu se provode sljedeće aktivnosti: grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija,višeobiteljska grupna psihoterapija, metakognitivni trening,kognitivno bihevioralna radionica,anti-stigma radionica, terapijska zajednica, psihoedukacija, radno-okupaciona terapija,socioterapija i rekreativna terapija.

 

PAM – Dnevna bolnica za oboljele od demencija

 

PROGRAM ZA PAMĆENJE

Program je organiziran u okviru Dnevne bolnice za oboljele od demencija Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u Zagrebu. Traje tri mjeseca, svaki tjedan od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 sati. Program je namijenjen prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od demencija, članovima obitelji odnosno njegovateljima.

Program provodi terapijsko–rehabilitacijski tim koji čine: psihijatri, konzilijarni internist i neurolog, psiholog, medicinska sestra/tehničar, socijalni radnik i radni terapeut.

U liječenju se primjenjuje holistički i individualiziran pristup. Koriste se farmakoterapijske i nefarmakološke metode koje uključuju: vježbe poboljšanja mentalne kondicije (terapija smijehom, prisjećanje sretnih dana, komunikacija, pisanje, čitanje, poticanje hobija, pomaganje drugima…), multisenzornu terapiju (muzikoterapija, aromaterapija, fototerapija), kreativne radionice (likovna i literarna radionica) te društvene igre. Psihosocijalne intervencije provodit će se metodom savjetovanja, edukativno – suportivnih grupa i grupa samopomoći.

Ciljevi programa su smanjenje broja hospitalizacija i institucionalizacije, edukacija njegovatelja i poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji.

 

STUP – Preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja

Činjenica da suvremeno društvo zanemaruje svakodnevni stres koji postaje normalnom sastavnicom razmišljanja i ponašanja. Tradicionalna se obitelj raspada, društvena djelatnost je oskudna, stopa nasilja raste, kao i stresovi vezani uz posao, promet i elementarne nepogode. Potaknuti potrebom za pružanjem pomoći navedenoj skupini ugroženih sugrađana, osmislili smo novi program: preventivni i terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja (akronim: STUP).

Cilj programa STUP je integracija prevencije i edukacije (psihoedukacija potencijalno ugroženih skupina te unesrećenih i njihovih obitelji), kao i liječenje (psihofarmaci, psihoterapijski programi uz tehnike relaksacije), stresom i traumom uzrokovanih poremećaja. Ciljna skupina su žrtve stresa, traume, kao i nasilja: obiteljskog, radnog, socijalnog, prometnog, kao i stradalnici u prirodi uzrokovanih nesreća. Specifičnost je programa STUP uključivanje u dijagnostičke postupke zdravoga bračnog/partnerskog para, kako bi se rano detektirala (i po potrebi liječila) posredna (sekundarna/vikarna) traumatizacija.

Kako bi se izbjegla stigma psihijatrijskoga poremećaja/bolesti, program je organiziran u Dnevnoj bolnici. Program se provodi tijekom 3 mjeseca. Prema dogovoru (potrebi/motivaciji) organiziran je nastavak grupnoga psihoterapijskog rada u polikliničkoj službi. Predbilježba za uključivanje u Program moguća je nakon indikacijskog intervjua kod voditeljice programa prim. mr. sc. Slobodanke Kezić.

Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”

Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan” zdravstvena je ustanova za stacionarno akutno i produženo te ambulantno i liječenje u dnevnoj bolnici kao i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih te vezanih za stres i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i drogama te organskih i simptomatskih poremećaja. U prevenciji, liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji primjenjuju se biološke, psihoterapijske i socioterapijske metode, s usmjerenjem na psihodinamski i socijalnopsihijatrijski pristup te primjenu psihoterapije, psihoedukacije i psihosocijalnih intervencija u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji pacijenata s psihotičnim poremećajima pa je PB ”Sveti Ivan” Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike...