Back to top

Znate li da proizvod koji nosi jedan od znakova kvalitete 63% ima veće šanse da završi u potrošačkoj košarici?

Kako steći pravo uporabe znaka?

Lace Front Wigs   ,
hair extensions   ,
human hair lace front wig   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
U Part Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
Thick Style Wigs   ,
human hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
cheap human hair wigs   ,
short hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Long Style Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs  
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair lace front wig  
Lace Front Wigs  
human hair extensions  

Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju naveenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka

 • Pravilnik
 • Zahtjev
 • Dokumentacija
  • Uz zahtjev priložiti i dolje navedenu dokumentaciju
   • izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva
   • izjavu podnositelja zahtjeva o hrvatskom podrijetlu robe (za proizvode)
   • rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu
   • tehničku dokumentaciju proizvoda ili usluge, promidžbeni materijali i drugu dokumentaciju za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge
   • certifikate ili druge dokumente o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom
   • dokumentaciju o proizvodu ili usluzi s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda ili usluge
   • kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka o podnositelju zahtjeva
   • uzorak proizvoda
   • dokumentaciju kojom se argumentira tradicija, znanstveno-istraživački rad, inovacija ili invencija vezana za proizvod ili uslugu (ukoliko se podnosi zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka “Izvorno hrvatsko”)

ADM-201  ,
200-101  
300-320  
70-487  ,
400-201  
100-101  
JN0-360  
200-125  ,
70-413  
EX200  
350-050  
70-178  ,
70-246  
400-101  
000-104  
000-105  ,
70-463  
70-532  ,
1z0-434  ,
LX0-104  ,
000-017  ,
300-115  ,
70-243  ,
70-486  ,
2V0-620  
70-462  
N10-006  ,
640-911  ,
M70-101  
1V0-601  
70-487  ,
100-105  ,
70-487  
70-346  
1z0-808  
300-101  
EX300  
70-533  
640-916  
PMP  
CAP  
PEGACPBA71V1  
CAS-002  
NSE4  
210-260  
70-483  
640-692  
210-060  
220-902  
M70-101  
300-135  
EX200  
CRISC  
ITILFND  
350-029  
CCA-500  
102-400  

300-075  
300-101  
300-115  
300-135  
3002  
300-206  
300-208  
300-209  
300-320  
350-001  
350-018  
350-029  
350-030  
350-050  
350-060  
350-080  
352-001  
400-051  
400-101  
400-201  
ITILFND  
640-916  
000-105  
1Z0-051  
1Z0-051  
352-001  
1Z0-803  
70-534  
70-480  
200-125  ,
1Z0-061  
70-411  
OG0-091  
3002  
200-355  
1Z0-144  
CAP  
400-051  
74-678  
9A0-385  
000-089  
300-101  
300-209  
CCA-500  
70-533  
70-534  
70-410  
200-355  
70-411  
EX200  
350-018  
000-080  
CAP  
70-533  
210-260  
70-410  

ITILFND  
70-980  
200-355  
101  
220-901  
300-075  
AWS-SYSOPS  
CISSP  
70-480  
350-018  
70-347  
642-999  
70-270  
JK0-022  
MB6-703  
70-246  
1Z0-061  
70-487  
70-417  
300-206  
400-201  
2V0-620  
102-400  
70-480  
CRISC  
350-029  
200-355  
2V0-621  
2V0-620  


200-125
300-075
210-260
300-115
000-105
210-065
210-060
300-320
300-206
300-101
101
300-206
AWS-SYSOPS
400-101
200-310
300-135
200-105
810-403
70-534
70-532
200-125
300-075
300-208
300-070
74-678